Fyra miljoner för Junseletiken

Vargtiken i Junsele har hittills kostat den svenska staten närmare fyra miljoner kronor. Varje flytt har kostat cirka en halv miljon vardera, och kostnaderna för helikopterflygningar är också uppe i en halv miljon. Till det kommer ersättningar till samebyar och kostnader för länsstyrelser och Naturvårdsverk.

Den finsk-ryska tiken som numera uppehåller sig kring Junsele i Västernorrland har kostat staten fyra miljoner kronor fram till idag. Hon har flyttats tre gånger, vilket varje gång har kostat ungefär en halv miljon. 

Miljonersättningar till samebyar
Sedan hon bestämt sig för att stanna i Junseletrakten har hon även kostat stora summor i ersättningar till de samebyar som drabbas av hennes närvaro. Till exempel har Vilhelmina södra sameby begärt 629 400 kronor plus moms för 123 arbetsdagar och 99 dagar på skoter och milersättning för 1 600 mil i bil, vilket totalt är 816 091 kronor. 
Dessutom har två andra samebyar – Voernes sameby och Vilhelmina norra – tillsammans begärt över 450 000 kronor i ersättning för kostnader för stödutfodring, merarbete, extra körningar och liknande.
De helikopterkörningar som gjorts för att spåra tiken har hittills kostat drygt en halv miljon.

Växande nota
De länsstyrelser som berörts av tiken och Naturvårdsverket har från november till januari kostnader på totalt 2,2 miljoner kronor, för möten och bevakning. Den notan fortsätter att växa så länge tiken är kvar i området och fortfarande bevakas.
– Vilhelmina södra sameby har beräknat att den efter den senaste fakturan haft merkostnader på ytterligare 900000 kronor, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, till Svenska Dagbladet, SvD.
Det kommer inte bli aktuellt att flytta tiken ännu en gång, eftersom det satts en gräns på på att söva vargar max tre gånger. 

Ny skyddsjaktsansökan
En ny skyddsjaktsansökan har gjorts mot tiken, trots att den skyddsjakt som avbröts i januari i väntan på domstolsbeslut ännu inte behandlats rättsligt. 
– Om inget annat sker får vi räkna med ytterligare drygt en månads bevakning innan renarna flyttar västerut. De kostnaderna är vi tvungna att ta, säger Ruona Burman till SvD.

Halva potten för genetisk förstärkning
De pengar som vargtiken kostar tas ur Naturvårdsverkets anslag för genetisk förstärkning av vargstammen. Där finns det totalt nio miljoner kronor, så nästan hälften av pengarna går nu till en enda varg.
Det innebär även att vargtiken är den hittills dyraste vargen för den svenska staten. Ingen annan enskild varg har kostat lika mycket.

Kritisk till politiken
Ann Dahlerus på Svenska Rovdjursföreningen tycker att det är för mycket pengar för en enda varg, men ifrågasätter inte kostnaden. Däremot är hon kritisk till regeringens vargpolitik.
– Trots alla miljoner man lagt på den här stackars vargtiken sade man ändå ja till att skjuta bort henne. Det är fullständigt åt skogen, säger Ann Dahlerus till SvD.
Miljöminister Lena Ek (c) vill inte säga något om kostnaderna, utan hänvisar till Naturvårdsverket.
– Men det här visar att Naturvårdsverket tar uppdraget på stort allvar och att den genetiska förstärkningen av den svenska vargstammen är en prioriterad fråga för regeringen, säger Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall till SvD.