Fyrhjulingen är jägaren Marcus ben

Marcus Jardler från Torsby i Värmland har jägarexamen och licens, som vilken annan jägare som helst. Men han är rörelsehindrad och behöver sin fyrhjuling för att kunna ta sig ut i skogen och utöva sitt stora intresse. 
För att få använda fyrhjulingen måste han ha dispens för varje län där han ska jaga. 

I jaktförordningen ändrades en paragraf för ett år sedan, för att jägare ska kunna jaga från, eller med hjälp av, ett motorfordon.
Dessvärre tillåter inte terrängkörningsförordningen detta. Det ställer till det för rörelsehindrade jägare.
– Det är ju inte så att vi använder fyrhjulingen för att komma ikapp djuren, utan för att överhuvudtaget komma ut i skogen. Fyrhjulingen är mina ben, säger Marcus Jardler till Värmlands Folkblad.
När Marcus Jardler ska ut på pass packar han ner sitt vapen i en låda som spänns fast bakom honom på fyrhjulingen. När han sedan kommer fram till passet måste han stänga av fyrhjulingen och sedan vänta två minuter innan ett skott får avlossas.

Vill ändra i förordningen
Nu har Svenska Jägareförbundet begärt en ändring i terrängkörningsförordningen. De vill att rörelsehindrade ska ha samma rätt att jaga, även om jakten bedrivs från eller med hjälp av motordrivet fordon, och oavsett om det är terräng eller på väg.
– Det är viktigt att vi är med och underlättar för rörelsehindrade att komma ut i skog och mark. Inga rörelsehinder får stoppa de jaktintresserade som vill vara med. Vi hoppas att Miljödepartementet därför snarast ändrar i terrängkörningsförordningen, säger Håkan Weberyd, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet, till Värmlands Folkblad.
Tillstånd tar lång tid
Marcus Jardler skulle ta emot en ändring med öppna armar.
– Som det är nu kan jag inte följa med en kamrat till ett annat län och jaga från min fyrhjuling utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Ibland tar tillståndet upp till en månad att få. Det skulle kunna bli så mycket mer spontant om regeln försvann. Man ska inte behöva hålla på med sådan pappersexercis, säger Marcus Jardler till Värmlands Folkblad.