Galventiken har kostat Norge 2,1 miljoner

Den unga vargtiken från det svenska Galvenreviret som vandrat in i Norge har blivit föremål för en het debatt sedan den orsakat skada bland en rad norska fårbesättningar.

Enligt Heidi Sörensen på norska miljödepartementet har Galventiken hittills kostat 575 000 norska kronor för staten efter en rad misslyckade försök att bedöva och flytta vargen till mer lämpliga områden.
Men enligt tidningen Nationen, som tittat närmare på siffrorna, är det bara en del av kostnaderna för vargens hittills tre månader långa vistelsen i Norge. I själva verket har Galventiken kostat 2,1 miljoner norska kronor, hävdar tidningen, vars uppgifter också refereras i tidningen Ostlendingen.

Extra kostnader
Nationen har bland annat räknat på de statliga ersättningarna till bönderna. Hittills är det frågan om 70 får som Galventiken har på sitt samvete. Vidare har man tagit med extra bevakningskostnader och kostnader för inmarksbete (till exempel foderkostnader och avgifter).
Myndigheterna har fram till 10 september på sig att söva och flytta vargen. Lyckas inte det kan det bli aktuellt med avlivning, vilket man vill undvika eftersom Galventiken bär på värdefulla ryska gener.