Gilla WWF jäv i vargjaktsbeslut?

Förvaltningsjurist Lars Överström var med när förvaltningsrätten i Karlstad tog beslut om att stoppa licensjakten på varg. Han har även tryckt på gillaknappen på Världsnaturfonden (WWF) på Facebook, vilket en privatperson anser är ett tydligt fall av jäv, skriver Värmlands Folkblad.

Personen anser att förvaltningsrättens beslut ska ogiltigförklaras på grund av detta.
Lars Överström anser själv att det inte har betydelse, men att han ska ta upp frågan med sina kolleger. Han menar att det inte finns några riktlinjer för sociala medier, men att det finns för medlemskap i olika organisationer.
– Vi har pratat om medlemskap i organisationer, och det är jag inte längre. Jag har varit med i Naturskyddsföreningen, men det var säkert tio år sedan. Jag minns inte ens att jag gillar WWF på Facebook eller varför, säger Lars Överström till Värmlands Folkblad.

”Kammarrättens sak att avgöra”
Enligt Lars Överström är det Kammarrätten som avgör om Förvaltningsrättens beslut ska ogiltigförklaras. 
I dagsläget finns det ingen anledning att uttala sig om en jävsituation, menar Nina Lagerkvist, informatör på Förvaltningsrätten i Karlstad.
– Nej, inte så länge det inte har kommit in någon jävsinvändning i målet. Och domstolen har ingen policy för sociala medier. Det är upp till det egna goda omdömet hur man som enskild medarbetare agerar på sociala medier, säger hon till Värmlands Folkblad.