Foto: Mostphotos Skadegöraren är på tillbakagång, men de döda skogarna fortsätter att breda ut sig och utgöra en fara för de som arbetar i skogen.

Granbarkborren på tillbakagång – men ”skelettskogar” utgör fara

En halvering av skadorna på ett år. Skogsstyrelsen kommer med glädjebeskedet – granbarkborrens härjningar i skogen är på tillbakagång, men problemet med stora områden med döda träd kvarstår.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har fått Skogsstyrelsens uppdrag att inventera skog i Götaland och Svealand. Utgångspunkten är utbrottet av granbarkborre som har pågått sedan den varma och torra sommaren 2018.

8 miljoner kubik

Resultatet visar att 2.2 miljoner kubikmeter stående gran dödats av granbarkborren under 2023. Det ska sättas i relation till rekordåret 2021 när siffran låg på 8 miljoner och förra året då 5 miljoner kubikmeter gran dödades av insekten.

Kartläggningen visar också att strax över 70 procent av den skog som skadats under året står kvar, vilket är ungefär samma nivå som förra året. De stora mängderna död skog utgör både ett säkerhetsproblem och gör det svårare för ny skog att växa upp.

”Döda granar”

– Följden av de senaste årens enorma granbarkborreskador är att vi fått så kallade skelettskogar, det vill säga skogar med stora mängder döda granar. Vi uppmanar ingen att städa sin skog, enstaka döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och ska få stå kvar. Men har man som skogsägare stora områden med döda granar kan man behöva avverka för att möjliggöra åtgärder för att ny skog ska kunna komma upp, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.