Gråsälar dräper tumlare

För cirka tio år sedan började döda tumlare att flyta i land längs de franska, belgiska och holländska kusterna, men ingen har hittills kunnat förstå vad de dött av, skriver TT.
Nu är mysteriet löst. Holländska forskare har i en studie slagit fast att det är gråsälar som dödat många av tumlarna.

I undersökningar av de döda tumlarna har det hittats bitmärken och skador som matchar gråsälarnas tänder och käkar. Dessutom har DNA från gråsälar hittats i såren.
Även en annan studie, som gjorts av franska forskare, visar att tumlare som hittats döda har skador och DNA-rester från gråsäl.
Den bakomliggande orsaken till att gråsälar tycks ha börjat äta av tumlare, vilket de troligtvis inte gjort förr, är att tumlare har fastnat i fiskares nät. Sälarna som gärna plundrar nät har då även upptäckt att tumlare går att ta.
Tumlare är en vanlig art i Nordsjön, men lokalt riskerar de att försvinna på sikt om alltför många drunknar i nät eller blir dödade av gråsäl.