Skogforsk erbjuder en gratis utbildning om klövviltets betesmönster och hur skogsskötseln kan minska betesskadorna och vara ett komplement till ökad jakt i drabbade områden.
Foto: Shutterstock Skogforsk erbjuder en gratis utbildning om klövviltets betesmönster och hur skogsskötseln kan minska betesskadorna och vara ett komplement till ökad jakt i drabbade områden.

Gratiskurs i viltanpassad skogsskötsel

Skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket erbjuds en gratisutbildning i viltanpassad skogsskötsel på Skogforsk. Utbildningen görs både digitalt och praktiskt ute i skogen.

– Viltbetesskadorna, främst på ung tallskog, är allvarliga i stora delar av landet. Vi har sett ett behov av sammanställd kunskap kring möjligheter och begränsningar med skogsskötsel för att påverka betesskadorna, säger Märtha Wallgren.
Hon viltekolog och seniorforskare på Skogforsk.

Komplement till jakt i drabbade områden
– Viltanpassad skogsskötsel kan utgöra ett komplement till minskade viltstammar i områden med högt betestryck, tillägger Märtha Wallgren.
Utbildningen består av en webbaserad teoriutbildning, webbseminarier och fältexkursioner.
Syftet är att ge kursdeltagarna mer kunskap om klövviltets betesmönster och dess interaktion med skog och skogsbruk. Kunskapen ska i sin tur ge stöd i beslutsfattande kring skogsskötsel.

Kan minska betesskadorna
– Vi vill berätta om vilka skogsskötselmetoder som finns för att potentiellt få ner betesskadorna, men också diskutera avvägningar mellan skötselmetoder med olika lönsamhet i relation till viltbete, förklarar Märtha Wallgren.
Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Mer information finns på Skogforsk.se.