Grönt för vargjakten i Norge

Nu är den norska licensjakten på varg igång igen. Miljøverndepartementet har gått igenom överklagaden mot jakten.

Nu kan licensjakten på varg dra igång igen i Norge. De tilldelningar som tidigare beslutades gäller fortfarande, bortsett från Troms och Finnmark.
– Miljøverndepartementet menar att det finns utrymme för att behålla kvoterna som är satta av rovviltnämnderna och samtidigt uppnå beståndsmålen på tre årliga föryngringar inom förvaltningsområdet för varg med föryngringar nästa år, säger miljöminister Bård Vegar Solhjell i ett pressmeddelande.

Glada över omstarten
Bondelaget och Småbrukarlaget är glada för att jakten satt igång igen.
– Det var på tiden. Departementet borde ha kunnat behandla överklagandena snabbare, säger Nils T. Bjørke, ordförande i Norges Bondelag till nationen.no.
Merete Furuberg, ordförandei Norsk Bonde- og Småbrukarlag, håller med.
– Vi har reagerat tidigare på att jakten blivit avbruten, den skulle aldrig ha blivit stoppad. Överklagandena kunde ha behandlats tidigare, säger hon till nationen.no.

”Verkar bara ha tagit för sig”
Lars Haltbrekken, ordförande i Norges Naturvernforbund, är inte lika nöjd.
– Vi är besvikna över att överklaganden inte respekteras. Vi har efterlyst en allmän bedömning av besluten om licensjakt, men det verkar som att departementet bara har tagit för sig av region efter region utan att ta hänsyn till konsekvenserna för vargstammen i Norge som helhet, säger Lars Haltbrekken till nationen.no. 

Kommer se över rutinerna
Miljöminister Solhjell medger att beslutet om licensjakt blev taget en kort tid innan jakten startade, och att han önskar skärpta rutiner när liknande beslut ska tas.
– Departementet kommer att se över rutiner för sakbehandling när det gäller beslut om kroter vid licensjakt på varg, för att säkerställa att besluten blir tagna i god tid och att eventuella överklaganden hinner behandlas innan, säger han till nationen.no.