Gusselbyvargen var den sjätte som sköts

Varghanen som sköts lördagen den 15 mars i byn Gusselby var den sjätte vargen som hittills skjutits i skyddsjakt i år i Sverige. Vargen vägde 34 kilo och ska obduceras på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Bland annat vill vargforskare veta hur det står till med testiklarna. Hittills har de hittat tre sterila hannar.

Vargforskaren Olof Liberg har ingen förklaring varför vargen med den vita svanspetsen började uppehålla sig i byar som Vikersvik och Gusselby i Örebro län.

– Det har till exempel ej gått att finna någon uppenbar matkälla där. Ingen människa har uppfattat vargen som aggressiv, men däremot förvånansvärt oskygg, kommenterar Olof Liberg.

– Detta var den sjätte vargen som sköts på skyddsjakt i Sverige hittills i år, konstaterar han.

Med Gräsmark- och Tornedalsvargarna var det två fällda vargar.

Den 29 februari fälldes efter skyddsjakttillstånd det omärkta vargparet som etablerat sig i Oviksfjällen i södra Jämtland. Tiken och hanen sköts för att det inte skulle bli en etablering med vargvalpar mitt i åretruntbetesmarkerna för ren.

Steril Voxna-varg

– Den 3 mars, mitt under brinnande Vålådalskonferens, sköts en ung omärkt hanvarg i Voxnareviret i Gävleborgs län enligt ett tidigare skyddsjaktbeslut. Problemet där var ett flertal dödade hundar, förklarar Olof Liberg.

Vid obduktionen visade det sig att Voxna-vargen hade så kallad dubbelsidig kryptorchism, det vill säga båda testiklarna låg kvar i bukhålan.

– Detta innebär att den var steril, precis som hanen i Juvberget, meddelar Olof Liberg.

– Vi har nu registrerat sex fall av kryptorchism. Två av dessa var dubbelsidiga, alltså sterila. En tredje, Mangen-hanen, hade enkelsidig kryptorchism. Men den nedvandrande testikeln var förkrympt och bedömd som ej funktionell.

Tre sterila hanar

Det innebär att det hittas sammanlagt tre sterila hanar.

– Förutom dessa sex har vi Tuorpon-hanen med anmärkningsvärt små testiklar, tillägger Olof Liberg

– Inga nya föryngringar, utöver de 18 som rapporterades senast, har registrerats, avslutar han sin rapport i egenskap av samordnare i Skandulv-projektet.