Jägaren ansökte om tillstånd för innehav av en Remington 7400-studsare för jakt.
Foto: Proxibid Jägaren ansökte om tillstånd för innehav av en Remington 7400-studsare för jakt.

HA-medlem nekas jaktvapen

En jägare, som i 25 år har haft jaktvapen utan anmärkning och samtidigt varit medlem i Hells Angels, får inte vapentillstånd. Kammarrätten anser nämligen att ”han har en sådan omgivning i vilken skjutvapen inte bör förekomma”.

När jägaren ansökte om tillstånd för innehav av en halvautomatisk Remington 7400-studsare för jakt avslog Polismyndigheten hans ansökan. Av yttrandet från underrättelseenheten framgår att mannen är en tongivande medlem i mc-gänget Hells Angels, som tar avstånd från samhället och anser sig stå utanför lagen.

Har haft vapentillstånd i 25 år
När mannen överklagade ansåg Förvaltningsrätten i Luleå att det faktum att han under 25 år har haft tillstånd att inneha vapen utan anmärkning, trots att han under denna tid har vistats i samma mc-miljö som i dag, talade för hans lämplighet i frågan om vapeninnehav.
Förvaltningsrätten menade också att Polismyndigheten inte hade visat att Hells Angels-medlemmarna i jägarens umgänge ökar risken för att vapnet ska missbrukas. Tvärtom visar statistik som har framförts i målet att licensbelagda vapen inte används i någon märkbar omfattning inom den organiserade brottsligheten.

Hänvisar till tidigare dom
Kammarrätten i Sundsvall håller dock inte med förvaltningsrätten, utan anser att jägarens engagemang i Hells Angels ”innebär att han har en sådan omgivning i vilken skjutvapen inte bör förekomma”. Dessutom menar kammarrätten att det saknas skäl att göra en annan bedömning än den gjorde i en annan dom 2018.
Förvaltningsrättens dom ska därför ändras och Polismyndighetens beslut fastställas, rapporterar Dagens Juridik.