Hägnar in renar mot varg

Ohredahke sameby i norra Jämtland har bestämt sig för att hägna in delar av renhjorden för att hålla dem på samma plats. Anledningen är att förekomst av varg i området gör att renarna blir oroliga och sprider ut sig över stora områden.

En av renägarna, Örjan Åhrén, såg spår efter varg på vinterbetesmarkerna.
– Vi såg spåren efter två vargar som gick in i renhjorden ett par dagar innan jul, berättar Örjan Åhrén för Sveriges Radio Sápmi.

Innebär mycket merarbeten
Att renarna skingrats över stora områden orsakar mycket merarbeten för renägarna. De får dagligen mota tillbaka renar som är på väg till platser där de inte ska vara. De har även hittat spår efter vargarnas jakt på renarna, både döda renar och blodiga spår.
– Vi ska inte behöva freda renarna från rovdjur, inte i den omfattning som vi nu gör. När jag började med renskötsel var det ganska lugnt, men nu är det ju något hela tiden. Man sover dåligt på nätterna, säger Örjan Åhrén till Radio Sápmi.
Nu har samebyn ansökt om skyddsjakt på varg men beslut i frågan är ännu inte taget.