Gråtrutarna stör badgäster i Varberg. Bilden är tagen på annan plats.
Foto: John Ascher Gråtrutarna stör badgäster i Varberg. Bilden är tagen på annan plats.

Håll truten om krav på skyddsjakt

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Vargberg får in allt fler klagomål på trutarna, som upplevs störande på badstranden. Många kräver skyddsjakt, men det lär det knappast bli – för trutarna ska ju leva vid stranden.

Hallands Nyheter konstaterar att klagomålen på trutarna numera handlar om orädda fåglar som till och med stjäl maten ur händerna på barn som leker på badstränderna. Favorittillhållet för denna matjakt uppges vara 1:a vik på Getterön.
Klagomål på trutar och måsar är ingen ny företeelse, men tidigare har det gällt fåglar som hållit till i staden eller byggt bo på hustak. Nu ringer ilskna badgäster och kräver att kommunen ska skjuta fåglarna även vid badstränderna.
– Vi kan inte med någon rimlighet begära skyddsjakt av måsar på stranden, säger Karl-Inge Johansson, inspektör på miljöskyddsenheten, till Hallands Nyheter.

Naturen stör
Han menar att anmälningar angående störningar från djur ökar överlag. Det gäller inte bara trutar. Men han tror inte att det bara är djuren som ändrar beteende, utan också att människor har ändrat sin tolerans mot sådant som de tycker stör i naturen.
– De som är uppfödda i stan får kanske på sikt ett ändrat beteende, säger han.
Någon skyddsjakt på trutar blir det alltså inte dagsläget. Men efter semestern ska miljöskyddsenheten ha ett sammanträde och diskutera problemet lite närmare. Fram till dess ger Karl-Inge Johansson rådet:
– Håll i maten, mata inte fåglarna och ta med skräp och matrester från stranden.