Hans Jonsson avgår som rovdjursutredare

Hans Jonsson avgår med omedelbar verkan som regeringens särskilde rovdjursutredare.
Partitoppen i socialdemokraterna gjorde ett utspel för mycket i går. Då meddelade partisekreteraren Marita Ulvskog och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att partiet bildar en intern arbetsgrupp, som ska föreslå förändringar i viltvården.
Idag kom svaret från den förre LRF-basen Hans Jonsson. Han avgår.
– Jag drar slutsatsen att regeringen vill styra resultatet av utredningen, eller så saknar man förtroende för mig som utredare, kommenterar han.

Det var den 19 januari som regeringen utsåg Hans Jonsson till särskild rovdjursutredare.

– Löftet var att med ett brett och fint mandat skapa förtroende mellan berörda parter, kommenterar han.

Utredningsuppdraget presenterades vid en gemensam presskonferens med miljö- och jordbruksministrarna.

– Min avsikt har varit att snarast föreslå åtgärder som kan underlätta vardagen för människor i rovdjurstäta områden, säger Hans Jonsson.

Tre veckor senare kom gårdagens debattartikel i Dagens Nyheter.

– Socialdemokraternas partisekreterare respektive jordbruksminister föregriper utredningen i väsentliga delar. Rovdjurspolitiken hanteras av miljödepartementet och inte av jordbruksdepartementet. Dessutom annonserades bildandet av en parallell utredningsgrupp inom regeringskansliet, kommenterar Hans Jonsson.

Regeringen vill styra resultatet

– Utspelet förändrar förutsättningarna för rovdjursutredningen och påverkar dess integritet. Jag drar slutsatsen att regeringen vill styra resultatet av utredningen, eller så saknar man förtroende för mig som utredare. Mot den bakgrunden begär jag att regeringen entledigar mig från mitt uppdrag med omedelbar verkan, förklarar Hans Jonsson.

Mats Görling, Jägarnas Riksförbunds generalsekreterare, tror att avhoppet ger ett mycket sämre läge för att lösa den allt mer politiskt heta rovdjursfrågan.

Mats Görling känner Hans Jonsson långt innan han blev bas för böndernas LRF.

”Ett sorgligt besked”

– Hans Jonsson har ofta talat om hur viktigt det är att ha ett ”helikopterperspektiv” och inte fastna i detaljer.

– Det här är ett sorgligt besked. Hans Jonsson var den bäst lämpade att utreda rovdjursfrågan. Han vet vilka vägar som gäller i de gröna näringarna, både när det gäller jord och skog. Han är väldigt väl bevandrad i samhället i övrigt och hade säkert kunnat hitta balansen mellan de olika särintressena, säger Mats Görling.

– Nu finns det en stor risk att dessa särintressen sliter sönder en bra lösning när det gäller alla rovdjursproblem, kommenterar Jägarnas Riksförbunds generalsekreterare.

”Rätt att hoppa av”

Hans Jonsson gör helt rätt att hoppa av som rovdjursutredare. Det anser Sven Gunnar Persson, kristdemokratisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

– Socialdemokraternas maktfullkomlighet når nya höjder. Det är tragiskt att de kör över det statliga utredningsväsendet, kommenterar kristdemokraten.

– Genom att socialdemokraterna helt fräckt bestämt att tillsätta en egen, partitrogen utredning strax efter att den statliga rovdjursutredningen tillsatts, har man definitiv degraderat den statliga utredningen till överflödig ritual. Hans Jonssons beslut att lämna sitt uppdrag som statlig utredare är därför naturligt, säger Sven Gunnar Persson.