Oskyltad vargkamera. Den här kameran i Sjundareviret sitter riktad mot en traktorstig men det finns inga skyltar som tydligt visar att kameraövervakning pågår i området.
Foto: Björn Henricsson Oskyltad vargkamera. Den här kameran i Sjundareviret sitter riktad mot en traktorstig men det finns inga skyltar som tydligt visar att kameraövervakning pågår i området.

Här är statens oskyltade vargkamera

”Obehagligt att kameran sitter riktad mot en stor stig”

Björn Henricsson var på söndagspromenad i skogen i Sjundareviret i Stockholm. Plötsligt befann han sig rakt framför en åtelkamera på ett träd. Ingen skyltning hade förvarnat om kameran som satts upp av länsstyrelsen i Stockholm.
– Det var jäkligt obehagligt eftersom man inte vet vem som filmar eller tar bilder, säger Björn Henricsson.
– Vår tolkning är att vi följt reglerna, säger Mikael Fransson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Kameran sitter i norra ändan av Sjundasjön. Det finns ingen skyltning som berättar för passerande människor att går in i ett område där de riskerar att fotograferas.
Björn Henricsson gick ur bildfånget för kameran och rundade den sedan och gick fram bakifrån.

Lapp på baksidan 
– Först när jag höll undan ett grenverk såg jag att det satt en lapp instucken under vajern som håller kameran. Där fanns kontaktinformation till länsstyrelsen, berättar Björn Henricsson.
Platsen ligger något hundratal meter från en skogsbil väg som avslutas med en vändplan.

Bred traktorstig 
– Det är en bred traktorstig som man lätt kan cykla på. Här går människor som plockar svamp och jägarna i området passerar där när de ut till sina pass. Det står en lina med älgpass längre bort, berättar Björn Henricsson.
Han är kritiskt till att länsstyrelsen kan sätta upp en oskyltad kamera som är riktad mot ett välfrekventerat gångstråk.

”Betydande integritetsintressen” 
Länsstyrelsen i Stockholm fick tillstånd att sätta upp kameror för att övervaka rovdjur. Det var länsstyrelsen i Uppsala som utfärdade tillståndet, eftersom det anses vara en jävssituation om länsstyrelsen i Stockholm beslutar i sitt eget ärende. Länsstyrelsen Uppsala skriver i tillståndet:
”Länsstyrelsen anser att kameraövervakning i naturen berör betydande integritetsintressen eftersom det rör sig om platser som människor kan utnyttja för rekreation. Allmänheten har normalt inte anledning att förvänta sig att omfattas av kameraövervakning i naturen.”

Villkoren i tillståndet
När det gäller reglerna skriver länsstyrelsen i Uppsala:
”Kamerorna får inte sättas upp intill vägar, vandringsleder, grillplatser, elljusspår eller andra platser som frekventeras av människor/…/Skyltar som informerar om övervakningen ska sättas upp på väl synliga platser i anslutning till det övervakade området.”

Undantag för lyor och boplatser 
Länsstyrelsen i Stockholm har dock fått undantag från skyltningsplikten vid lyor och boplatser. Och kameran som Björn Henricsson kom framför var just en sådan kamera, hävdar MIkael Fransson på länsstyrelsen.
– Den sitter vid en randezvous-plats, alltså mötesplats, för vargarna, säger Mikael Fransson.

• Har de mötesplatsen på en traktorstig?
– Nej, men i närheten, svarar Mikael Fransson.

• Är det lämpligt att ha kameran är riktad mot en stor stig?
– Det är stora viltstigar överallt i området. Om vi inte fick sätta kameran riktad mot en sådan här stig, skulle vi inte kunna sätta kameror någonstans, svarar Mikael Fransson.

Tillstånd från markägarna 
I tillståndet från länsstyrelsen i Uppsala står också att markägare måste lämna till tillstånd innan kamerorna sätts upp samt att kommunerna ska informas.
– Vi har tillstånd från markägarna och har informerat kommunerna. Vi har dessutom informerat jakträttsinnehavarna, trots att det inte krävdes. Just den här kameran är inställd på att ta bilder på rörelser som inträffar sex fot framför den. Man måste alltså komma riktigt nära och den är monterad i knähöjd, säger Mikael Fransson.

”Vibbar av DDR” 
Björn Henricsson är inte nöjd med svaret.
– Det känns märkligt med tanke på diskussionen kring kameror vid vildsvinsåtlar, där bara själva åtelplatsen finns i bild. Det blir lite vibbar av DDR över det här, säger Björn Henricsson.