Här är turnéplanen för permobilbjörnen

Aktu­ella datum och plat­ser för anlags­tes­ter och reak­tions­tes­ter på permobilbjörnen. Orsa Tall­heds plant­skola: 12/5 , 27/5 , 21/7 , 4/8 , 10/8 , 18/8 med bör­jan 08.00 för­u­tom 10/8 då start­tid blir kl.15.00. Kon­takt­man; Gun­nar 070 634 91 58 Svärd­sjö: 19/5 08.00, kon­takt­man: Kent, 070 306 55 76 Sva­bens­verk: 2/6 endast reak­tions­test, Kon­takt­man Göte 070 519 37 62 Bräcke: […]

Aktu­ella datum och plat­ser för anlags­tes­ter och reak­tions­tes­ter på permobilbjörnen.

Orsa Tall­heds plant­skola: 12/5 , 27/5 , 21/7 , 4/8 , 10/8 , 18/8 med bör­jan 08.00 för­u­tom 10/8 då start­tid blir kl.15.00. Kon­takt­man; Gun­nar 070 634 91 58

Svärd­sjö: 19/5 08.00, kon­takt­man: Kent, 070 306 55 76

Sva­bens­verk: 2/6 endast reak­tions­test, Kon­takt­man Göte 070 519 37 62

Bräcke: 16/6 08.00 Kon­takt­man Räv-Per, 073 069 34 78, Richard 070 244 39 98

Älvda­len: 30/6 Kon­takt­man Gun­nar 070 634 91 58

Avrad­tjärn: kult.dagar 28 – 29/7 Kon­takt­man Tomas 070 241 07 15

Tio­milasko­gen 4 mil syd­väst Malung

Idre: 5/8 08.00 Kon­takt­man Jonny 0706676112

Hede­mora: 12/8 08.00 Kon­takt­man Bengt 0702190693

Kost­nad: Anlags­tes­ter: Orsa 300:- Övriga plat­ser 400:

Reak­tions­tes­ter: Orsa 100:- Övriga plat­ser 150:-

OBS. Vid ihål­lande regn instäl­les tes­terna p.g.a. käns­lig­he­ten i elektroniken.