Avslöjad av åtelkameran. Länsstyrelsens naturbevakare låter sin hund springa lös på jaktmarken utan tillstånd från jakrätthavaren. Men när naturbevakaren fick veta att den lösa hunden fotograferats var det istället jägaren med åtelkameran som blev anmäld och åtalad.

Här avslöjas bevakarens lösa hund

Naturbevakaren från länsstyrelsen lät sin hund springa lös i skogen, fast det normalt sett kräver tillstånd. När en åtelkamera tog en bild av den lösspringande hunden var det istället naturbevakaren som polisanmälde jägaren, som saknade tillstånd för åtelkameran.

Jakt & Jägare berättade nyligen om en 24-årig jägare som åtalats vid Falu tingsrätt för brott mot lagen om kameraövervakning.
Artikeln kan läsas här:

Anledningen till att naturbevakaren upptäckte kameran var att han lät sin hund springa lös på jägarens mark.

Den lösa hunden passerade även den jägarens åtelplats. När hunden sprang in på åteln tog kameran en bild som skickades till jägarens telefon.

Bilden från åtelkameran finns med i förundersökningen mot 24-åringen.

Såg bilden i mobilen
– Jag fick se i telefonen att det var en lös hund vid åteln. Hunden hade ett orange täcke med länsstyrelsen logga. Då åkte jag till åteln, berättar 24-åringen,

När jägaren kom till platsen berättade han för naturbevakaren att kameran hade tagit en bild av hans lösspringande hund vid åteln. Det resulterade i att naturbevakaren anmälde honom för brott mot lagen om kameraövervakning.

Jakt & Jägare har varit i kontakt med naturbevakaren Mats Hallin.

Han bekräftar att hunden, en sibirien husky, var lös i skogen.

”Vad har det för nyhetsvärde?”
– Ja den var lös. Men jag förstår inte vad det har för nyhetsvärde, säger han.

Hunden har också på sig ett tjänstetäcke med länsstyrelsens logga. Är det en tjänstehund?

– Nej, det är min privata. Det var tänkt att den skulle bli besiktningshund men vi har avbrutit utbildningen, svarar Mats Hallin.

• Får du ha hunden lös?

– Ja det får jag. Är hunden i tjänst med länsstyrelsens tjänstetäcke på sig får den vara lös. Det är som inom brukshundklubben. Där får hunden vara lös om den har tjänstetecken på sig.

• Men hunden var ju ingen tjänstehund, sa du förut?

– Då, vid det här tillfället var den tjänstehund.

• Men du sa ju att den var under utbildning?

– Jag vet inte var du vill komma. Jag får väl hänvisa till min chef.

• Men jag undrar bara varför du hade hunden lös och om då får ha det på annans mark och vid en åtel?

– Min hund drar inte. Hon är hundraprocentig eller i alla fall 99 på att inte sticka. Hon var tjänstehund vid det här tillfället. Som jakttillsyningsman och naturbevakare har jag den rätten, hävdar Mats Hallin.

Jakt & Jägare har kollat Mats Hallins påstående om att hundar inom Svenska brukshundklubben, SBK, får vara lösa bara de har tjänstetecken på sig.

”Tjänstetecken räcker inte”
Jöran Wikbladh är produktionsledare för SBK:s tjänstehundsverksamhet.

– Nej, det är inte så att man kan sätta på hunden ett tjänstetecken och sedan ha den lös i skogen. Om hunden har tjänstetecken får den vara lös vid tävling eller organiserad träning. Då ska det finna auktoriserad instruktör eller tävlingsledare med. Dessutom ska man ha tillstånd av markägaren, säger Jöran Wikbladh.

Det är alltså inte tillåtet att utan uppsikt ha en lös hund på en jaktmark utan jakträtthavarens eller markägarens tillstånd. Annars finns risk att det bryts mot paragraf 5 i Jaktlagen, där det står att viltet inte får ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. 

Lagen om tillsyn av hund och katt säger att hundar alltid skall hållas under den tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.


Bör vara kopplad
Hunden får följa med ut i naturen, men bör då vara kopplad för att brott mot hundbestämmelserna inte skall inträffa. Det kan vara svårt för hundägaren att hävda att det går att kalla in den lösspringande hunden innan något hinner gå snett.

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, är kritisk till att en naturbevakare går med sin hund lös på annans mark och att hunden springer runt på en åtel.

– Som naturbevakare är det oerhört noga att man följer de lagar och regler som finns, säger han.

– Enligt lagen ska hunden vara kopplad eller under uppsikt, vilket enligt min mening betyder att den i princip ska gå fot hela tiden om den inte är kopplad, fortsätter Ulf Kallin,

– Far det exempelvis upp ett kid framför hunden går det blixtsnabbt att den ta det. Dessutom stör han åtelplatsen genom att låta hunden springa runt och sprida sin vittring över åteln, tillägger Ulf Kallin.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...