Här kan vargar sättas ut i Gävleborg

Länsstyrelsens i Gävleborgs läns förslag till vargrevir där det vore möjilgt att placera ut vargvalpar är nu godkända av viltförvaltningsdelegationen. De revir som är föreslagna är Sjösvedenreviret och Korsåreviret.

Beslutet innebär inte att vapar kommer att flyttas till de två reviren, utan att regeringen får ett underlag för ett kommande nationellt beslut. Förutsättningarna för beslutet är att frågan om kompensationsåtgärder och hur man ska behandla skyddsvärda individer ska förtydligas.

Totalt ska sju länsstyrelser i Mellansverige föreslå två revir vardera, där man kan tänka sig att placera vargvalpar. Förslagen baseras på en konsekvensanalys, där bland annat tätheter av tamboskap, det rådande rovdjurstrycket och närheten till renskötselområden spelar in.

Under 2010 har det Gävleborgs län haft vargföryngringar i Skrälldalen, Tenskog, Sjösveden och Korsåreviret. Av dem har Viltförvaltningen valt ut två. 
Med hänsyn till vissa kriterier
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beakta ett antal kriterier när de tar fram sitt förslag till möjliga revir. Ett av kriterierna är att reviret inte ligger för nära renskötselområdet.
– För att inte hamna i buffertzonen mot renskötselområdet och i ett område med högt samlat rovdjurstryck, så har Gävleborg valt att föreslå Sjösvedenreviret och Korsåreviret. Om detta revir är lämpligast på en nationell nivå blir en senare fråga, det här är bara ett första steg för regeringen att få in ett underlag, säger rovdjurshandläggare Sara Hommen i ett pressmeddelande.
Korsåreviret delas med Dalarna, men i Dalarna har länsstyrelsen inte valt Korsåreviret i sitt förslag. Beslutet om vargreviren gäller bara i år, eftersom förutsättningarna kan vara andra till nästa år.
Behandlat fråga om vargflytt
Naturvårdsverket har lagt ut en fråga om att flytta en varg från Norrbotten till Gävleborg. Den frågan har Viltförvaltningsdelegationen nu behandlat. 
Länsstyrelsen i Gävleborg, tillssammans med viltförvaltningsdelegationen, anser att det är länsstyrelsens uppdrag att bidra till att genomföra regeringens rovdjurspolitik. Däremot vill man uppmärksamma Naturvårdsverket på att Gävleborgs län inte är ett så lämpligt område att flytta vargen till. 
Motiveringen är att det i dag finns två vargrevir i länet där vargarna har samma genetiska bakgrund som vargen från Norrbotten. De menar även att den påbörjade förankringsprocessen om att stärka vargstammen genom flytt eller utplacering av vargar kan ta skada när man tar snabba beslut om att flytta en redan vuxen varg.