I helgen gjordes markarbeten för den nya jaktskyttebanan i Boden. Miljonprojektet har försenats av byråkrati och finansiering. Först nästa år är allt klart för studsarskyttet.
Foto: Bodens Jaktskytteförening/Facebook I helgen gjordes markarbeten för den nya jaktskyttebanan i Boden. Miljonprojektet har försenats av byråkrati och finansiering. Först nästa år är allt klart för studsarskyttet.

Här schaktas det för jaktskytte i Boden

I helgen gjordes det markarbeten för den nya jaktskyttebanan i Boden. Det fanns bygglov redan 2016 men finansieringen har dröjt. Enligt Tord Johansson, styrelseledamot i Bodens Jaktskytteförening, är banan klar för studsarskytte först nästa år.

– Det som dragit ut på bygg tiden är bidragsdelen. Byråkratins kvarnar mal långsamt. Vi kan inte börja bygga förrän vi har finansieringen i hamn och alla papper var klara först under våren. Sedan görs ju allt arbete av ideella krafter. Vi har varit några personer som jobbat för fullt hela sommaren, berättar han för Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Tidigare bullerutredning har hjorts för på banan, som finns omkring 1,4 kilometer från bebyggelse. Skjutbanan klarar Naturvårdverkets riktvärden för skytte med studsare.

Bidrag från Älgvårdsfonden till miljonprojektet
Byggkostnaden beräknas bli cirka en miljon kronor. Från Älgvårdsfonden har det ansökts om bidrag för 85 procent av kostnaderna.
Även Jägarnas Riksförbunds avdelning i Boden är med och bistår i arbetet med den nya skjutvallen, som görs norr om den nuvarande skjutbanan på Gammelängsberget.
Bodens kommun äger marken där skjutbanan byggs.

Markarbetena slutförs
Det mesta är klart på marken på skjutområdet som är 100 gånger 50 meter.
– Vi fick ta ned några däck som inte fick användas för fyllning vid skjutvallen men det var inget större jobb. Istället har vi fyllt ut med annat. Så vallen är i det närmaste klar, förklarar Tord Johansson för NSD.
Skjutkuren på den gamla banan ska monteras upp framför den nya skjutvallen. Cirka två veckor efter det ska den elektroniska utrustningen för älgbanan monteras.
Det praktiska högviltsprovet för jägarexamenselever och skyttet inför älgjakten går inte att göra i höst.

Skyttar hänvisas till Bredåker
När allt är klart räknar Bodens Jaktskytteförening med omkring 80 skjutdagar maj till augusti för skyttar som dyker upp med kulgevär i klass 1 till 4.
– Nej, vi hinner vi inte klart. Däremot finns det en fin älgskyttebana i Bredåker som går att använda som är öppen för alla, säger Tord Johansson till NSD.
– Vi får se fram emot en invigning nästa år istället. Har vi väntat i 15 år på att få en bana kan vi nog vänta ett år till när vi äntligen har byggt en, tillägger han.