Foto: Christer Holmgren Förladdningar i plast ska nu gå lättare att samla ihop på skjutbanor med hjälp av en specialdesignad sug.

Nu blir det lättare att hålla rent på skjutbanor i Danmark

Som ett steg i arbetet med att göra skjutbanorna mer hållbara har Danmarks Jaegerforbund varit med och tagit fram en ”dammsugare” som kommer åt där det annars kan vara svårt.

Det skjuts många skott med hagelpatroner på de danska skjutbanorna varje år, vilket innebär att använda förladdningar i plast skräpar ner.

Mycket av plasten går förstås att samla ihop manuellt, men ibland kan det vara krångligt och resurskrävande att komma åt överallt.

Vidareutvecklad lövsug

För att underlätta renhållningen, sopsorteringen och minska miljöbelastningen har Danmarks Jaegerforbund varit med och tagit fram en ”dammsugare” för skjutbanor. Det handlar om en vidareutvecklad lövsug.

Exakt hur det specialdesignade verktyget fungerar visas i en Youtubefilm som du kan se här.