Har Västerbotten landets sämsta björnjägare?

För få jägare, för få bra björnhundar och för dåliga jaktraditioner, tror länsstyrelsens rovdjursansvarige om det usla jaktresultatet. Det var fel att dela in Västerbotten i två områden, tycker några av länets jägare om fiaskot i årets björnjakt.

Har Västerbotten landets sämsta björnjägare?

Ovan odlingsgränsen fälldes endast en av de sex tilldelade björnarna. Det klena resultatet i björnjakten i Västerbottens fjällvärld handlar snarare om länsstyrelsens nya förvaltningsplan, anser jägarrepresentanter om fiaskot i årets jakt.

Inför årets skyddsjakt på björn presenterades en ny områdesindelning – nedan och ovan odlingsgränsen.

Nedan odlingsgränsen lyckades jägarna tidigt fylla tilldelningen på nio björnar. Däremot har det gått sämre ovan odlingsgränsen. Där sköts endast en av de sex tilldelade björnarna.

Det innebär att jägarna i Västerbotten endast fällt tio av totalt 15 tilldelade björnar.

Samtidigt hävdar både forskare och jägare att björnstammen aldrig varit större i modern tid.

Många jägare anser att det var fel att dela upp avskjutningen i olika områden.

Michael Schneider är rovdjursansvarig vid länsstyrelsen. Han kommenterar att områdesuppdelningen bygger på tidigare observationer. Dessa rapporter gör gällande att det funnits förhållandevis många björnar ovan odlingsgränsen.

I februari nästa år kommer en ny DNA-analys, som kan ge en bättre bild av björnstammen, hoppas Michael Schneider.

I övrigt tror han att det dåliga jaktresultatet kan förklaras med att det finns för få björnjägare.

– Jämfört med till exempel Jämtland saknas det både tradition och tillräckligt många björnhundar, säger Michael Schneider till Västerbottens-Kuriren.

Han tillägger att det är för tidigt att avgöra om den nuvarande områdesindelningen ska tillämpas även nästa år.