Ett av de lodjur som fälldes för hundar under fjolårets jakt i Dalarna. Lostammen är så stor att fjolårets jakt var klar redan på premiärdagen den första mars.
Foto: Ove Nyström Ett av de lodjur som fälldes för hundar under fjolårets jakt i Dalarna. Lostammen är så stor att fjolårets jakt var klar redan på premiärdagen den första mars.

Hård JRF-kritik mot frysta lokvoter

Oförändrade kvoter i årets lojakt utanför renskötselområdet väcker hård kritik från Jägarnas Riksförbunds företrädare i de berörda länen. Karl-Axel Falk, ordförande för JRF i Västra Götaland, anser att Naturvårdsverket tilldelning för länet är en skandal.

– Vi har ansett att 30 lodjur bör fällas inom länet. Sedan beslutar Naturvårdsverket att endast sex lodjur får fällas under årets lodjursjakt. Men det var väntat, säger Karl-Axel Falk, som även är förste vice ordförande i förbundet.
Conny Sandström, ordförande för Jägarnas riksförbund, tycker det är positivt att Naturvårdsverket gjort en rejäl ökning i renbeteslandet när det gäller tilldelningen av lodjur vid årets jakt. I renskötselområdet i Jämtland får det skjutas 60 lodjur i år istället för 25 lodjur. Västerbottens renbetesland har fått en ökning från sju lodjur till 30 lodjur.
Det här är i enlighet med riksdagens beslut om rovdjur i renskötselområdet, konstaterar Conny Sandström.

Varför körs länsstyrelserna över?

– Däremot är det oklart varför Naturvårdsverket kört över flera länsstyrelser om hur många lodjur det bör fällas. Vilket motiv har Naturvårdsverket att dra ned på det antal lodjur som en länsstyrelse anser bör fällas? undrar Conny Sandström.
Dalarna är det enda län utanför renskötselområdet som fått en ökad tilldelning av lodjur, från 12 till 16 lodjur.
– Det är ett steg åt rätt riktning, även om tilldelningen är i underkant. Äntligen börjar Naturvårdsverket och även länsstyrelsen lyssna lite på vad jägarorganisationerna säger, kommenterar Gunnar Håkansson vice JRF-ordförande i Dalarna.

”Ta bort verket från rovdjursförvaltningen”

Björn Andersson, JRF-bas i Örebro län, är mycket missnöjd med Naturvårdsverkets beslut om lodjurstilldelning. Han anser att det nu är det tid att avveckla rovdjursförvaltningen i Naturvårdsverkets regi.
– Vi inom Jägarnas Riksförbund skrev i vårt remissvar att 21 lodjur var en acceptabel avskjutningsnivå för länet, även om det var i lägsta laget. Naturvårdsverket anser att fem lodjur skall få fällas, kommenterar Björn Andersson.
– Jägarna inom länet har sett rådjuren ändra beteende sedan lodjursstammen ökat. Rådjuren går mitt ute på öppna marker och betar även mitt på dagen för att undfly lodjuren, tillägger han.