Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, riktar hård kritik mot Naturvårdsverkets förslag som innebär att många vapen förbjuds för jakt.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, riktar hård kritik mot Naturvårdsverkets förslag som innebär att många vapen förbjuds för jakt.
Varför ser Naturvårdsverket take down-hagelgevär som ett problem? undrar Jägarnas Riksförbund Den halvautomatiska hagelbössan Benelli Vinci kan förbjudas för jakt eftersom kolven kan tas av utan verktyg.
Foto: Peter Andersson Varför ser Naturvårdsverket take down-hagelgevär som ett problem? undrar Jägarnas Riksförbund Den halvautomatiska hagelbössan Benelli Vinci kan förbjudas för jakt eftersom kolven kan tas av utan verktyg.

Hård kritik mot att förbjuda flera jaktvapen

Jägarnas Riksförbund (JRF) gör tummen ned för Naturvårdsverkets förslag som innebär att flera olika vapen förbjuds för jakt. Hela förslaget bör göras om eftersom det är ogenomtänkt och oklart. De förbud som finns med är dessutom onödiga och ger i vissa fall orimliga följder, anser JRF.

Naturvårdsverkets utkast till en ny föreskrift har sänts ut på remiss till bland andra jägarorganisationerna.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF, har en mängd detaljerade synpunkter som sänts in som svar till verket. Men han vill ge bakläxa för förslaget i sin helhet.
– Texterna till föreskrifterna ogenomtänkta. Det här är ett ofärdigt förslag. På allt för många ställen finns oklarheter eller direkta felaktigheter.

”Det behövs en ny remissomgång”
– Det behövs ett omtag och en ny remissomgång. Det här förslaget berör så många jägare och så många vapen att det måste bli bra, säger han.
Här är delar av förslaget från Naturvårdsverket:
• Endast take down-vapen tillåts om det är cylinderrepeterstudsare. Kolvar som kan plockas av utan verktyg förbjudas för alla övriga studsare samt hagel- och kombibössor.
• Bakkappor av teleskopisk typ förbjuds för kombinationsvapen, halvautomatiska kulgevär samt pump- och bygelrepeterande kulvapen.
• Bygelrepeterande kulvapen får inte få ha fäll- eller vikbar kolv.

Onödiga förbud och tolkningsproblem
JRF-svaret om dessa punkter är att förbuden både är onödiga och ger för stora konsekvenser. Dessutom blir det tolkningsproblem.
– De flesta hagelvapen på marknaden kan på ett enkelt sätt plockas isär helt utan hjälp av verktyg och därmed kan kolven, med tillhörande låda, i stort sett alltid avlägsnas utan användning av verktyg. Med den föreslagna skrivelsen kommer de allra flesta hagelgevär, såväl halvautomatiska, repeterande eller enkelskotts, att förbjudas för jakt, konstaterar Jens Gustafsson.

Förbud utan logik
Ett vapen som definitivt förbjuds för jakt är det halvautomatiska hagelgeväret Benelli Vinci eftersom även kolven kan tas bort helt från lådan utan att använda verktyg. Det finns ingen logik i att förbjuda ett sådant ”take down-vapen”, tycker Jens Gustafsson.
– Detta hagelgevär motsvarar i all väsentlighet andra på marknaden förekommande halvautomatiska hagelgevär. Den föreslagna föreskriften ger allt för långtgående negativa följder för jaktvapenägare, anser han.
Det finns heller ingen anledning att förbjuda vapen för att de har teleskopiska bakkappor eller kolvar som vik- eller fällbara, enligt JRF-konsulenten.

Vapnen ska kunna anpassas till skytten
– Naturvårdsverket bör se till jaktens bästa. För en säker och etiskt riktig jakt är det relevant att de vapen som får användas också får modifieras för att passa skytten, kommenterar Jens Gustafsson.
• Även pump- eller bygelrepeterande hagelvapen ska få laddas med max tre patroner, enligt Naturvårdsverkets förslag.
– Den begränsningen bör endast gälla för de halvautomatiska hagelgevären för jakt. Det här går längre än vad övrig lagstiftning och internationella åtaganden kräver, invänder riksviltvårdskonsulenten.

Enhandvapen för jakt
• Alla halvautomatiska enhandsvapen blir illegala för jakt utan övergångsbestämmelser om verket får bestämma.
– Enhandsvapen för jakt bör vara av halvautomatisk typ för att snabbt kunna avlossa ett andra skott om det behövs. Att manuellt ladda om ett enhandsvapen kan vara väldigt svårt till exempel vid grytjakt, eftersom jägaren kan vara i ett trångt utrymme och i en obekväm ställning, svarar Jens Gustafsson.
Risken är även att djurskyddsaspekten åsidosätts med att förbjuda pistoler eller revolvrar som kan laddas med mer än en patron åt gången.
– Förbudet riskerar även att öka riskerna för de hundar som används vid de typerna av jakt där enhandsvapen är tillåtet, tillägger JRF-konsulenten.

För hög mynningsenergi förbjuds
• Tillåten mynningsenergi ska begränsas till 10 000 Joule, enligt verket. Det innebär jaktförbud för studsare i ”elefantstudsarkalibrar” som .416 Weatherby, .460 Weatherby och .600 NE. Naturvårdsverket vill komma åt vapen som ”medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd”. Någon begränsning av hur kraftigt ett jaktvapen får vara har aldrig tidigare funnits.
– Det ska inte finnas någon övre gräns för vilken effekt ett kulgevär ska få ha för jakt, säger Jens Gustafsson.

Stämmer inte med övrig lagstiftning
En viktig regel för jakt är att inte utsätta viltet för onödigt lidande.
– En hög anslagsenergi medger, om något, snarare ett minskat lidande för djuren. Därför överensstämmer inte förbudspunkten om för hög mynningsenergi med övrig lagstiftning, kritiserar Jens Gustafsson.
JRF tycker det är bra att verket vill tillåta slugpatroner i hagelvapen för jakt på rådjur. Men det är ologiskt att samtidigt kräva att skytten ska ha klarat kraven i jägarexamen för att hantera klass 1-studsare.

Vissa slugpatroner hotas
JRF anser inte att underkalibrerad ammunition i hagelgevär ska förbjudas för jakt. Vissa slug-patroner är i själva verket underkalibrerad ammunition men har många gånger visat sig ha samma, eller bättre, träffsäkerhet och effekt än normalkalibrerade slugpatroner, skrivs det i svaret från JRF.
– Slugpatroner borde även få användas i kombinationsvapen. Det åligger, som alltid, jägaren att säkerställa att precisionen är tillräcklig för att möjliggöra en etisk jakt, tillägger Jens Gustafsson.