Bengt Bixo spelar en gånglåt på en knivklinga med hjälp av en näverbit vid invigningen av årets JRF-strämma i Åre. Nu är han även med i klagokören mot björnjaktskvoten i Jämtland.
Foto: Anders Ljung Bengt Bixo spelar en gånglåt på en knivklinga med hjälp av en näverbit vid invigningen av årets JRF-strämma i Åre. Nu är han även med i klagokören mot björnjaktskvoten i Jämtland.

Hård kritik mot björnkvoten i Jämtland

Länsstyrelsens kvot på 90 björnar för årets licensjakt är alldeles för låg, enligt företrädare för de två jägarorganisationerna. Den lilla tilldelningen har länsstyrelsen beslutat om över huvudet på viltförvaltningsdelegationen, anser Bengt Bixo, länsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Delegationen har beslutat att björnstammen ska vara 650 björnar i länet.
– Båda jägarorganisationerna är mycket missnöjda över beslutet. Jag ser med bävan fram emot att det målet för björnstammen inte kommer att infrias under överskådlig tid, kommenterar Bengt Bixo.
Det kommer att ge onödigt många björnincidenter, befarar han.

”Fler olägenheter”
– Det blir en fortsatt ökning av rivna tamdjur samt fler olägenheter som drabbar boende i de björntätaste områdena i länet, förklarar länets JRF-bas.
Jägareförbundets Peter Eriksson instämmer i att det går för långsamt att minska björnstammen i länet. Det kan till och med bli så att licensjakten på 90 björnar inte ens ger en minskning av stammen, varnar han.
– Det är ju så att viltförvaltning inte är någon absolut vetenskap, utan det är många faktorer som påverkar antalet björnar. Det är stor osäkerhet i hur många björnar vi har. Vi ska inte ligga i övre intervallet hela tiden, invänder Peter Eriksson i ett brev till länsstyrelsens Maano Aunapuu.

Kräver ett extra möte
Nu vill han ha ett extra möte med länsstyrelsen om björnjakten.
– Det är mycket viktigt att det blir ett extra möte i delegationen så vi kan diskutera detta. Det är även viktigt för det framtida arbetet i delegationen, konstaterar Peter Eriksson.
Maano Aunapuu tror i sin tur att länsmålet på 650 björnar kommer att nås redan till 2012 eller 2013.
– Björnstammen minskar redan och även en oförändrad kvot på 90 björnar leder till fortsatt minskning av stammen, svarar Maano Aunapuu.

Kritiskt kommunalråd
Även från politikerhåll kritiseras länsstyrelsen.
– Utifrån de diskussioner som förts i viltförvaltningsdelegationen blir jag förvånad av tilldelningen. Min uppfattning är att delegationen varit tydlig med att stammen ska minska och därmed att tilldelningen bör ökas initialt. Att ligga kvar på samma nivå som 2010 ger helt fel signal utifrån delegationens ställningstagande, kommenterar Susanne Hansson, s-märkt kommunalråd i Strömsund.