Foto: Mostphotos EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen utsätts för en medial kampanj. I internationell press har det bland annat förekommit rubriker som: Poilticos ”Von der Leyen förklarar krig mot vargen…igen” och Brussels signals ”EC:s ordförande trappar upp EU:s krig mot vargen”.

Hätska utfall mot EU:s vargkritiker

EU:s strävan att sänka vargens skyddsstatus väcker ont blod hos vargförespråkare och tongivande internationella organisationer. Bland annat EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, angrips häftigt för sina varguttalanden.

Måndagen den 4 september offentliggjorde EU-kommissionen sin nya linje för vargpolitik i unionen, vilket Jakt & Jägare rapporterade om.

Bland annat flaggade man för att vargens skyddsstatus kan komma att ändras, något som Sverige arbetat hårt för.

”Jobbat med frågan”

– Jag trodde inte att det skulle röra på sig riktigt så här fort. Men vi har jobbat länge med frågan och fört fram en svensk ståndpunkt. Trycket har ökat på kommissionen, sa landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till Jakt & Jägare.

Kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, kommenterade den nya vargpolitiken i ett pressmeddelande:

”Koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för boskap och potentiellt även för människor. Jag uppmanar lokala och nationella myndigheter att vidta åtgärder där det behövs. Faktum är att den nuvarande EU-lagstiftningen redan gör det möjligt för dem att göra det.”

Ekonomin styr

Men ståndpunkten har inte fallit väl ut hos tongivande organisationer och vargförespråkande debattörer, rapporterar Tidningen Syre.

Bland annat WWF och Humane society international (HSI) hävdar att uttalandet är missledande och inte förankrat i vetenskap. I ett öppet brev som riktas till Ursula von der Leyen påstås att det bara är ett fåtal européer som är negativa till varg och att ekonomiska intressen, inte forskare, styr viltvården.

Dessutom betonar brevskrivarna att exempelvis extremt väder och trafik utgör ett större hot mot människor än vargar gör.

Verkliga problem

”Det är beklagligt att även om vargar kan orsaka verkliga problem för vissa lantbrukare och andra djur så används arten allt mer som politisk syndabock för att avleda uppmärksamheten från större socioekonomiska problem för jordbruk och landsbygdssamhällen”, står det sedan i brevet.