HD-basen laddar upp med jakt

”Många i HD blev förvånade när jag inte var vargkramare som dom”

Stefan Lindskog är ny ordförande för Högsta domstolen och boende på Värmlandsnäs. När han inte jobbar hårt i Stockholm kopplar han gärna av med jakt.
– Många kamrater i HD blev förvånade när jag inte var vargkramare som dom, säger Stefan Lindskog till Värmlands Folkblad.

Högsta domstolens nya ordförande, 65-årige Stefan Lindskog, har bland annat en lång karriär som advokat bakom sig. Han har också skrivit böcker för Advokatsamfundet, bedrivit rättsvetenskaplig forskning och har varit justitieråd i åtta år.
Den första maj tillträder han sin nya tjänst. Arbetet innebär veckopendling mellan hemmet i Värmlandsnäs och Stockholm. När han är hemma kopplar han av med skogsarbete, jakt eller trädgårdsskötsel.

Känner för landsbygden
Tidigare, när Stefan Lindskog jobbade som advokat, ställde han ofta upp med råd och hjälp till de boende på Värmlandsnäs. Nu får han inte längre göra det, eftersom domare inte får lämna juridiska råd.
Han ställer sig däremot ofta på lantbrukarnas sida i olika frågor.
– Självklart påverkar det mig att bo här. Många kamrater i HD blev förvånade när jag inte var vargkramare som dom. De har Stockholmsperspektivet medan jag ser hur vargen påverkar folk på landsbygden. Det är lite naivt att tro att vi kan leva med de stora rovdjuren inpå oss på ett sätt som fungerar, berättar han för Värmlands Folkblad.
 Här är en genomgång av vad Högsta domstolen gör: