Polisen i Dalarna uppger att det finns en hemlig plan för att genomföra eftersök på trafikskadat vilt om länets jägare startar en omfattande eftersöksbojkott.
Polisen i Dalarna uppger att det finns en hemlig plan för att genomföra eftersök på trafikskadat vilt om länets jägare startar en omfattande eftersöksbojkott.

Hemlig plan för eftersök vid bojkott

Enligt Kent Lind på polisen i Dalarna finns en hemlig plan för hur eftersök på trafikskadat vilt ska genomföras om länets jägare startar en omfattande eftersöksbojkott. En bojkott av eftersök planeras att börja gälla från och med den första april i Dalarna. En motion är inlämnad till Dalarnas älghundsklubb och flera organisationer är vidtalade angående bojkotten av eftersök.

Jägarnas Riksförbunds avdelning för Ore-Orsa-Mora i Dalarna tog på årsmötet i februari ett beslut om att stödja en bojkott på grund av vargfaran för hundarna vid ett eftersök, där hundföraren kan behöva använda en löshund för att få stopp på en benskadad älg.
Polisen i Dalarna är medveten om den situation som råder i länet vid eventuella eftersök. Kent Lind är ansvarig hos polismyndigheten för eftersöken i Dalarna. Han är djupt bekymrad över en eventuellt eftersöksbojkott.
– Jag tycker det är djupt olyckligt om det blir ett stopp från jägarnas sida på trafikskadat vilt. Vi på polisen tvingar aldrig någon att släppa sin hund lös vid eftersök, utan det är upp till jägarna själva att göra det. Jag är själv jägare och vet hur känsligt det här kan vara, kommenterar han.

”Alternativ organisation dammas av”
– Vi på polisen försöker alltid att lösa det här med skadade djur på ett humant och etiskt korrekt sätt, tillägger Kent Lind.

• Har ni någon alternativ plan för eftersök på trafikskadat vilt i Dalarna? Förra året påkördes 388 älgar och 1 764 rådjur, enligt Nationella viltolycksrådet.
– Vi har en alternativ organisation vilken vi kan damma av och använda igen om det nu blir nödvändigt, svarar Kent Lind.

• Har polisen ekonomi att ta hand om eftersöken själva?
– Vi kommer att betala enligt gällande avtal för utförda eftersök. Men ställer inte viltvårdsområdena eller markägaren upp och är behjälplig vid eftersök på trafikskadat vilt mister man rätten till älgen eller hjorten. Det blir statens vilt enligt paragraf 34 i jaktförordningen.

• Kommer ni att kontraktera speciella eftersöksekipage i länet för att klara den här saken om eftersöksstoppet blir av?
– Som sagt vi har en alternativ plan, men den är hemlig och den vill jag inte redogöra för i pressen, kommenterar Kent Lind.