Jakt på dov- och kronhjort har blivit allt mer populärt i Norge.
Foto: Matt Gibson/Shutterstock.com Jakt på dov- och kronhjort har blivit allt mer populärt i Norge.

Hjortjakten stor i Norge

I Norge har jakten på kron- och dovhjort blivit en populär jaktform, och utdelningen är bättre än för de jägare som jagar älg.

I Norge har jägarna fällt fler kron- och dovhjortar än älg under de senaste tre åren. I Sverige är det tvärtom, där tre gånger fler älgar fälls än hjortar.

Däremot är det fler jägare som jagar älg än hjort i Norge – förra året jagade 41 700 jägare kron- och dovhjort, medan 60 300 jagade älg. Det betyder alltså att hjortjägarna oftade lyckas fälla vilt än älgjägarna.
Vill att fler ska jaga hjort
Skogeierforbundet, den norska motsvarigheten till LRF Skogsägarna, vill att jägarna ska välja hjortjakt i ännu större utsträckning. 
Enligt en enkätundersökning som förbundet har gjort bland medlemmarna så vill över 40 procent öka sina inkomster från hjortjakt. Förbundet vill att flera ska resonera likadant.
De flesta norska hjortar fälls på Vestlandet. I bara de tre hjortrikaste länen i Norge fälldes 30 040 hjortar under förra året, och det totala antalet fällda hjortar var 31 989. Det var något fler fällda djur än älgar, där resultatet slutade på 31 447.