Hjortkalvar som orsakar skador på grödor och i skogsplanteringar får skyddsjagas utan tillstånd från länsstyrelsen under tiden 1 juli till den 15 april. Det gäller dock inte i Skåne och på Gotland.
Foto: Ysbrand Cosijn/Mostphotos Hjortkalvar som orsakar skador på grödor och i skogsplanteringar får skyddsjagas utan tillstånd från länsstyrelsen under tiden 1 juli till den 15 april. Det gäller dock inte i Skåne och på Gotland.

Hjortkalvar får jagas nästan hela året

Från och med nästa år är det skyddsjakt på hjortkalvar utan tillståndskrav nästan hela året i nästan hela Sverige. Enligt ett regeringsbeslut idag har reglerna i jaktförordningen ändrats för kron- och dovvilt som är årskalvar.

– Jag vet att många jord- och skogsbrukare är väldigt frustrerade över de skador som kron- och dovhjortar orsakar. Därför är den här regeländringen viktig. En utökad skyddsjakt på årskalvar kommer att hjälpa jord- och skogsbrukarna, utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och dovhjortsstammarna. Det säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med anledning av beslutet.
För att skydda främst grödor och barrträd mot hjortarnas framfart får årskalvar skyddsjagas med vissa restriktioner under perioden 1 juli till den 15 april.

På oskördade fält och skogsplanteringar
Regeländringen innebär att det blir tillåtet med skyddsjakt på årskalvar som befinner sig på fält med oskördade grödor samt på skogsplanteringar. Skyddsjakten får ske på eget initiativ, det vill säga utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen.
Skåne län, som har en välfungerande hjortförvaltning, undantas från den utökade skyddsjakten. Gotland, som saknar kronhjortar, undantas också.
Regeländringen träder i kraft 1 januari 2018.
Jakt & Jägare har skrivit om hjortproblemen bland annat här: