Foto: Shutterstock Turerna har varit många angående 43-åringens vapenförvaring. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra saken.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål om vapenförvaring

Polismyndigheten ger sig inte och fortsätter att överklaga. Nu har ska Högsta förvaltningsdomstolen ta ställning till om en 43-årig man ska få förvara sina jaktvapen hos sin far i närheten av platsen där han jagar.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om fallet med den nu 43-årige mannen som ansökte hos Polismyndigheten om tillstånd att förvara sina jaktvapen hos sin far.

Frakta dem

Bakgrunden är att det är där han jagar, därför menar han att det är säkrare och enklare att ha vapnen där jämfört med att frakta dem långa avstånd på allmänna kommunikationsmedel vid varje jakttillfälle.

Men Polismyndigheten sa nej och mannen överklagade till förvaltningsrätten. Polismyndigheten motsatte sig dock fortfarande mannens begäran och underströk att det förflutit mycket lång tid sedan 43-åringen flyttade från föräldrahemmet.

Förvaltningsrätten gick på Polismyndighetens linje och avslog överklagan. Mannen överklagade då till kammarrätten i Stockholm. Domstolen gav honom rätt och hänvisade till lagens förarbeten och ett rättsfall som visar att det är möjligt att förvara vapen hos annan under längre tid.

Vad krävs?

Därför valde kammarrätten att bifalla överklagandet, upphäva förvaltningsrättens dom och återförvisa målet till Polismyndigheten.

Polismyndigheten har nu gått vidare med målet och fått prövningstillstånd – Högsta förvaltningsrätten ska slutligen avgöra ”vad som krävs för att det ska föreligga skäl att förvara skjutvapen hos annan”.