FOTO: SIRPA UKURA/MOSTPHOTOS & JORDBRUKSVERKET Det är utvärderingsföretaget Verian som har haft Jordbruksverkets uppdrag att skriva en rapport om hur de boende i det svinpestdrabbade området har upplevt sin situation.

Högt förtroende för jägarna i smittade zonen

Det pågår inte längre någon aktiv spridning av afrikansk svinpest i Fagerstatrakten, enligt SVA. Samtidigt visar en utvärdering att det finns ett högt förtroende för de jägare som arbetat i den smittade zonen.

Ur undersökningen

91% uppger en hög kännedom om utbrottet.
Kännedomen om utbrottet är hög i den smittade zonen. Ingen svarar att de inte känner till utbrottet.

97% av de boende uppger att de följer restriktionerna.
Det här resultatet stämmer väl överens med de kontroller som vi själva genomför för att säkerställa att restriktionerna följs, där vi har sett väldigt få fall där människor struntar i restriktionerna.

3 av 4 har ett stort förtroende för Jordbruksverkets och SVA:s arbete med att bekämpa smittan. Den enskilda aktör som får högst förtroende av alla är jägarna som 86 procent i den smittade zonen anger ett högt förtroende för.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som har gått ut med en ny lägesbild angående utbrottet av afrikansk svinpest i Fagerstatrakten.

60-tald döda vildsvin

I dagsläget har drygt 60 döda vildsvin, som påträffats i ett mycket begränsat område av kärnområdet, testats positiva för afrikansk svinpest.

Obduktioner har visat att inget av vildsvinen har dött av svinpest sedan slutet av september – därför ”kan det antas att det för närvarande inte pågår någon smittspridning”.

Nu bekämpas smittan genom att vildsvinen hindras av stängsel runt kärnområdet. Dessutom avlivas de vildsvin som befinner sig i kärnområdet, hittills har samtliga avlivade vildsvin testats negativt för afrikansk svinpest.

”Toppen är passerad”

– Allt tyder på att den epidemiologiska toppen är passerad. Resultaten från de patologiska undersökningarna visar att de flesta vildsvinen dog mellan slutet på augusti och mitten på september, säger Erika Chenais, statsveterinär på SVA.

Samtidigt visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket att det ”finns ett högt förtroende för ansvariga myndigheter och jägare som hanterar händelsen”.

Drabbade området

Undersökningen visar att de boende i det drabbade området generellt har bra kunskap om smittutbrottet och att man följt restrektionerna.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla boende och näringsidkare i området som visat god följsamhet och tålamod för de restriktioner som införts. Det har möjliggjort ett effektivt bekämpningsarbete, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär, Jordbruksverket.