Vargdödad hund. Naturvårdsverket vill höja ersättningen från 10 000 kronor till max 20 000 kronor för hundar som dödats av rovdjur.
Vargdödad hund. Naturvårdsverket vill höja ersättningen från 10 000 kronor till max 20 000 kronor för hundar som dödats av rovdjur.

”Höj ersättningen för hundar som dödats av rovdjur”

Jägarnas Riksförbund anser att ersättningen för jakthundar som dödats av rovdjur ska höjas till 25 000 kronor. Dessutom bör det gå att få ersättning för hundar som angrips när de tränas för jakt på stora rovdjur, anser JRF.

Ersättningar för hundar som attackerats av rovdjur ska ändras. Naturvårdsverket väntas komma med ett förslag om ändrade regler för ersättningar av hundar som skadas eller dödas av rovdjur.

Ändringen gäller de tillfällen när hundar varit lösa i markerna på olovlig tidpunkt. Som reglerna är utfärdade nu får ägaren ersättning även om hunden är lös i skogen på olovlig tid.

– Är någon ute med en hund på olovlig tid när inte hundar får vistas lösa i naturen bör ingen ersättning ges om hunden blir angripen av rovdjur, kommenterar Per Risberg på Naturvårdsverket.

Verket vill höja till 20 000 kronor

Naturvårdsverket vill höja ersättningen från 10 000 kronor till max 20 000 kronor om hunden dör efter ett rovdjursangrepp.

– Det här kommer respektive länsstyrelse att få sköta när det gäller att till exempel värdera hunden. Just nu ligger vårt förslag hos jurister för bedömning, tillägger Per Risberg.

JRF, Jägarnas Riksförbund, har flera invändningar mot förslaget.

– Vi anser att beloppet bör ökas till 25 000 kronor om en hund dör efter en attack av ett stort rovdjur, säger Per Wanström, JRF:s generalsekreterare.

I förslaget står även att ersättning ”får” utbetalas. JRF vill att det ska stå ”skall”.

– Annars blir det får mycket bedömningar och tyckanden av länsstyrelsens handläggare, befarar Per Wanström.

Ingen ersättning vid jaktprov

Naturvårdsverket vill inte ge ersättning till hundar som skadas eller dödas vid jaktträning eller jaktprov som avser varg, björn, järv eller lo.

Även det förslaget möter hård kritik från JRF.

– Med dagens jakt på björn och lo, och i framtida jakt på varg, måste hundar finnas. Dessa hundar tar år att träna. Därmed måste möjlighet ges för dessa hundägare att få ersättning också vid jaktträning och jaktprov, fastslår Per Wanström.