Hoppar av i protest mot vargläget

Martin Moraeus, vice ordförande i LRF-Dalarna, lämnar länsstyrelsens naturbetesprojekt med omedelbar verkan i protest mot vargläget. Syftet med projektet är att öka antalet betande djur på naturbetesmarker och även att öka arealen naturbeten.

– Den rådande osäkerheten om den framtida rovdjurspolitiken gör att jag i dagsläget inte kan vara med i ett projekt som syftar till att uppmuntra våra medlemmar att öka antalet betesdjur, säger Martin Moraeus i ett pressmeddelande.
I Dalarna är björnstammen tät och den stor del av den svenska vargstammen finns i länet. Särskilt vargstammen är svår att kombinera med betande djur.

Oklart om vargjakten
Ännu finns det inga beslut på hur stor vargstammen ska vara. Var vargarna som ska placeras ut för att föra in nya gener ska hamna är inte heller bestämt. Hur det blir med jakten och möjligheten att skydda tamdjur på de platser där vargar placeras är också oklart, konstaterar Martin Moraeus.
Licensjakten på varg har överklagats till EU-domstolen av flera miljöorganisationer med Naturskyddsföreningen i spetsen.
– Det osäkra läget och bristen på besked vad gäller rovdjurspolitiken gör att man bör fundera på om det i dagsläget är ansvarsfullt att uppmuntra våra medlemmar att öka antalet betande djur här i Dalarna, argumenterar Martin Moraeus.

Accepterar vargflytt
Så länge inplantering av varg är en förutsättning för att kunna förvalta en liten stam accepterar LRF flyttmetoden.
– Vi i LRF bestämmer inte rovdjurspolitiken, men vi måste rätta oss efter de förutsättningar som ges för att utveckla vår näring, säger Martin Moraeus.

information om projektet:
www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=8564