Huggormarna har visat sig ovanligt tidigt i år och bett har redan rapporterats.
Foto: Suzanne Fredriksson Huggormarna har visat sig ovanligt tidigt i år och bett har redan rapporterats.

Första huggormsbettet rapporterat

När vårsolen äntligen värmer brukar ormarna visa sig igen. I år har det första huggormsbettet rapporterats tidigare än vanligt.

Det är djurförsäkringsbolaget Agria som i ett pressmeddelande berättar att en hund i Nynäshamn blivit huggormsbiten redan i mitten av mars.
Ett huggormsbett kan vara farligt för alla djur som drabbas. När det gäller hundar är det vanligast med bett i nosen, men allra värst är ett bett i tassen.
Symtom som visar att hunden kan ha blivit biten är trötthet i kombination med svullnad vid bettstället. Svullnaden syns efter en till ett par timmar.

Kontakta alltid veterinär
Agria ger följande råd vid huggormsbett:
– Försök att bära hunden till hemmet eller bilen för att undvika att giftet sprids
– Håll den i stillhet och låt den vila
– Sök snarast kontakt med veterinär
– Veterinären kan ge hunden smärtstillande och vätska under ett par dagar vid behov. I vissa fall kan hunden behöva motgift

Huggormsbett kan ge följdverkningar i form av skador på inre organ och veterinär bör alltid konsulteras om man misstänker ett ormbett.