Illegal löshundsjakt på en björnhona med ungar kan ge både ett halvår i fängelse och jaktförbud i fem år för en jägare i Norge. Den åtalade frikändes, men ny bevisning kan fälla honom sedan åklagaren överklagat domen. (Arkivbild)
Foto: Sergey Uryadnikov/Shutterstock.com Illegal löshundsjakt på en björnhona med ungar kan ge både ett halvår i fängelse och jaktförbud i fem år för en jägare i Norge. Den åtalade frikändes, men ny bevisning kan fälla honom sedan åklagaren överklagat domen. (Arkivbild)

Hundjakt på björn kan ge jaktförbud

En jägare i Norge, som haft jaktuppdrag av myndigheter, riskerar fängelse i ett halvår och att få jaktförbud i fem år. Mannen anklagas för illegal jaktträning av fyra hundar på en björn.

Mannen har tidigare blivit frikänd i lägre instans, men åklagaren tar nu upp saken i högre instans efter ett överklagande och ny bevisning åberopas.
Polisen har sett allvarligt på saken då det inte var jakt på björn våren 2016. Dessutom hade björnhonan nyss kommit ut ur sitt ide med två ungar.
Det finns foton som åklagaren anser bekräftar löshundsjakten. Den ska ha pågått 4,7 kilometer.
Honan ska ha försökt freda sig mot hundarna.

Nekar att det var hans hundar
Händelsen inträffade i Flishögda i Elverum och jägaren erkänner att han har varit där. Men det kunde inte bevisas att det var hans hundar som drev björnen.
En jaktkamrat intygade att hundarna var kopplade. Men jaktkamraten har nyligen dömts för osant intygande. Han fick 15 dagars fängelse.

Nya bevis från GPS-halsbandet
Nu ska åtalet upp i högre instans. Åklagaren har funnit GPS-uppgifter som knyts till en hunds sändare, skriver Hamar Arbeiderblad.
Döms mannen av Eidsivating lagmannsrett riskerar han att få sex månaders fängelse samt förlora rätten att jaga under fem år.
De officiella uppdrag han har haft tidigare är att Statens Naturoppsyn engagerat honom för rovdjursjakt. Han har också varit jaktledare kommunalt inom Hedmarken.