Tiken som flyttades till Kilsbergen i Närke ska sövas och flyttas igen. Nu sker flytten i sällskap med hannen, som inte ses som genetiskt värdefull.

Idrevargen flyttas igen

Den vargtik som håller till i Idre-trakten tillsammans med en hanvarg ska ut och åka igen. Naturvårdsverket har beslutat att de två vargarna ska flyttas från Idreområdet där de rivit ren och ställt till oreda i renhjordarna.

Från Idre nya sameby har man ansökt om skyddsjakt på vargarna, men länsstyrelsen i Dalarna har sagt nej till skyddsjakt. Därför har Naturvårdsverket nu beslutat att vargtiken och hennes partner ska flyttas.
Tiken, som Naturvårdsverket anser vara genetiskt viktig, har tidigare flyttats från norra Sverige och släppts ut i Kilsbergen utanför Örebro.
Men så snart tiken släpptes vandrade hon via en sväng in i Norge upp till Idre, där hon sedan dess hållit till.

Flyttas en andra gång
Den nu beslutade flytten betyder alltså att vargtiken ska sövas och flyttas söderut en andra gång.
För att det ska vara möjligt att söva vargarna krävs det dock spårsnö. När flytten kan ske är avhängigt när snön kommer i trakten av Idre.
Var tiken ska släppas är heller inte klart. Naturvårdsverket har begärt av åtta länsstyrelser i det mellansvenska vargbältet att de ska utse två platser per län för utsättning.
Länsstyrelserna har till den 31 oktober på sig att komma med svar, men hittills har kravet på att utse utsättningsplatser vållat vånda och protester på vissa håll.
I veckan lämnade länsstyrelsen i Västra Götaland två förslag på utsättningsplatser under svår vånda då flera representanter i viltförvaltningsdelegationen vägrade delta i beslutet.

Stort motstånd mot flytt
”Dock är för närvarande motståndet mot att sätta ut varg i området stor. Enligt viltförvaltningsdelegationen mening och bedömning torde det finnas andra områden i övriga län som är bättre lämpade för utsättning av vuxna vargar, än de två områden som redovisas för Västra Götalands län enligt detta beslut” skriver landshövding Lars Bäckström i Västra Götalands beslut.
I Örebro län reserverade sig fem av representanterna i viltförvaltningsdelegationen mot beslutet. Även i Västmanland har representanter reserverat sig mot beslutet att utse platser för vargutsättning. Ett av de föreslagna områdena i Örebro län sammanfaller med ett område som Västra Götaland föreslagit, Karlsborg. Det andra området är samma område i Kilsbergen som vargtiken släpptes förra gången.

Nej från två län
I Värmland har länsstyrelsen sagt nej då länet är fullt av varg och även Dalarna har tackat nej.
När den nu aktuella vargtiken och en annan varg i våras flyttades från norra Sverige söder ut och släpptes i Kilsbergen väster om Örebro respektive södra Dalarna, hemlighöll Naturvårdsverket var utsättningarna skett. Även den här gången kommer utsättningsplatsen att hemlighållas.

Hannen stoppar ny vandring?
Den finns forskning som visar att vargar som flyttats är mindre benägna att vandra tillbaka om det handlar om flera vargar som är med i flytten. 
Om tiken blir mindre benägen att gå tillbaka norr ut igen när hon har sällskap med sin partner återstår att se.
Beslutet att ta med hannen i flytten innebär att myndigheterna nu även tagit med vargar som inte ses som genetiskt värdefulla i ”flyttkarusellen”.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...