Illegal svinutsättning polisanmäls

I dag hade Viltförvaltningsdelegationen i Gotlands län möte, där de beslutade att göra en polisanmälan om misstänkt vildsvinsutplantering på ön. De gav också länsstyrelsen stöd att bevilja jägarna på Gotland att jaga vildsvin med lampa och från bil.

Under dagen kommer länsstyrelsen att lämna in en åtalsanmälan för brott mot jaktförordningen, djurskyddslagen och jaktlagen eftersom man misstänker att någon fångat in vildsvin, kört dem till Gotland och sedan placerat ut dem i naturen. 
Misstanke om utplanterade vildsvin på Gotland fanns redan för två år sedan, då en polisanmälan gjordes om detta. Men detta följdes aldrig upp med någon åtgärd.

Ger tillstånd för jakt från bil och med belysning
Viltförvaltningsdelegationen har även tagit beslut att ge Jägargillets kretsansvariga tillstånd att jaga vildsvin från bil och med lampa, dock ska markägare som berörs av jakten först ge sitt tillstånd enligt jaktlagsstiftningen.
– Vi befarar att det nu finns vildsvin på Gotland. Men vi vet inte hur stor stammen är eller var på Gotland de kan finnas. Vildsvin är mycket skygga och rör sig framförallt nattetid. Men det vi vet är att vi definitivt inte vill ha vildsvin här, säger Tomas Johansson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

”Orsakar stora skador”
Länsveterinär Agneta Karlsson Norström håller med. 
– Vildsvin orsakar stor skada på så väl natur som odlad mark och innebär också en stor trafikfara. Vildsvin bär också ofta på smitta, trikiner, som kan drabba andra djur och människor. Vildsvin ska inte blandas ihop med de korsningsgrisar som föds upp för slakt under ordnade former, säger Agnea Karlsson Norström.