Illegal vargjakt i Finland

Tjuvjakt på varg ökar i Finland. Många finländare accepterar tjuvjakten som en del av förvaltningen. Nu finns planer på en mer regional förvaltning för att förbättra attityden kring varg.

I Finland ökar tjuvjakten på varg och accepteras även av allt fler som en del av vargförvaltningen, konstaterar Madeleine Nyman, jakt- och fiskeplanerare vid den finska myndigheten Forststyrelsen.
Just nu pågår en utvärdering av den finska rovdjurspolitiken, där man pekar på brist på förtroende mellan forskare och myndigheter på ena sidan och jägare och lokalbefolkning på den andra.
I dag bestäms en årlig kvot för hur många vargar som får fällas i skyddsjakt. Detta upplevs av drabbade som klumpigt och långsamt.

En förflyttning av ”ägandet”
Som en eventuell lösning planerar Finland att lägga ansvaret för förvaltningen på en mer regional nivå, liknande den lösning som Sverige har.
– Tanken är att man ska utgå från ”ägande”. Att det är lokalbefolkningens vargar, inte EU:s vargar eller myndigheternas. Därmed får lokalbefolkningen själva ta ansvar för vargarna och med detta ansvar följer också större rättigheter och friheter, säger Madeleine Nyman till ATL.
Förhoppningen är att den regionala förvaltningen med ökat självbestämmande ska öka acceptansen för varg och minska tjuvjakten.