Vildsvin i Västernorrland är inte direkt välkomna enligt länsstyrelsen och förvaltas som en viltart först om de lyckas ta sig till länet utan mänsklig hjälp.
Foto: Jausa/Shutterstock.com Vildsvin i Västernorrland är inte direkt välkomna enligt länsstyrelsen och förvaltas som en viltart först om de lyckas ta sig till länet utan mänsklig hjälp.

Illegalt vildsvin i Västernorrland

”Vi ska inte plantera ut vildsvin”

Ett vildsvin har observerats och fotograferats i Torpshammar-trakten i Västernorrland. Irene Hedlund, chef på länsstyrelsens viltförvaltningsenhet, konstaterar att det antingen handlar om illegal utsättning eller att vildsvin rymt från ett olagligt hägn i länet.

Det finns inget hägn i Västernorrland som har tillstånd att ha vildsvin.
– Vi vet inte var vildsvinet kommer ifrån, men det har inte vandrat hit själv. Endera har något kört hit det med bil eller så kommer djuret från ett olagligt vilthägn, säger hon till P4 Västernorrland.
Det är inte heller tillåtet att släppa ut vilt som vildsvin i naturen.

”Vi ska inte plantera ut vildsvin”
Med tanke på att vildsvinen enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) orsakar skador i grödor för 700 miljoner årligen är det ingen bra idé att sätta ut vildsvin i länet, tycker Irene Hedlund.
– Vi ska inte plantera ut dem här uppe och hjälpa dem att etablera sig i Västernorrland. Men om de naturligt skulle etablera sig här uppe får vi ta den frågan då och förvalta dem som en viltart här uppe, kommenterar hon för Sveriges Radio.