Norska jägare har svårt att lyckas fälla björn vid skyddsjakter. Anledningen är troligtvis att det inte finns tillräckligt stor erfarenhet av björnjakt än.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Norska jägare har svårt att lyckas fälla björn vid skyddsjakter. Anledningen är troligtvis att det inte finns tillräckligt stor erfarenhet av björnjakt än.

Ineffektiv björnjakt i Norge

Sedan 2005 har endast ett av totalt skyddsjaktsförsök på björn i norska Nordland lyckats. Så ser det även ut i stora delar av resten av Norge. 

I Nordland har flera björnangrepp på får upptäckts och nu räknar jägarna med att fler kommer att inträffa. Så sent som i lördags hittades det senaste kadavret.
– Björnen är tillbaka efter att ha varit borta i två veckor. Vi tror att den kommer att trappa upp aktiviteterna under den närmaste tiden. Vi jobbar på och hoppa att vi får tag på den innan jakten går ut, säger Arnfinn Aasen, talesman för björnjägarna i Hattefjelldal, till NRK.
Oddsen för att björnen fälls är inte så stora, det är över 70 år sedan som en björn sköts under skyddsjakt i Hattfjelldal.
Statistiken är liknande i både Nordland och i resten av landet. Enligt offentliga siffror från Rovviltsportalen har 51 tillstånd till skyddsjakt utfärdats, men bara en björn har fällts och då vid jakt utförd av specialtränade jägare i helikopter.

Inga stora erfarenheter
Orsaken till att jakterna inte lyckas tror Øyvind Skogstad, rådgivare på Fylkesmannen i Nordland, beror på att norska jägare inte har tillräckligt med erfarenhet av björnjakt.
– Vi måste tänka på att björnen varit utrotningshotad i Norge i decennier, och att det knappt fanns björn alls på 1930-talet. Det är först på senare år som det har börjat talas om skyddsjakt på björn, säger han till NRK.
Samma teori har även Webjørn Svendsen, viltkonsulent på Norges Jeger & Fiskerforbund.
– Av runt 2 000 med licens i Norge är det bara en marginell andel som har erfarenhet av björn. Detta beror på att björnlicensen ofta följer med andra jaktcertifikat, så siffrorna är inte representativa i sig om tusentals jägare har licens, säger Webjørn Svendsen till NRK.

16 björnar sköts förra året
Under förra året sköts totalt 16 björnar i hela Norge, varav tolv av dem under skyddsjakt. I Sverige sköts 112 björnar enbart i Norrbotten.
Webjørn Svendsen anser att norska jägare har en hel del att lära av de svenska.
– Vi ser att det fälls många björnar med hjälp av specialtränade hundar i Sverige, och ser inte att det skulle vara något stort problem att börja jaga med sådana hundar även i Norge, säger han till NRK.
Svendsen anser även att det behövs en genomgång av regelverket för att få till en mer effektiv jakt vid de tillfällen det förekommer konkreta skyddsjaktsåtgärder.