– Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA
Foto: Göran Ekeberg/SVA – Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA

Inga pengar för viltsjukdomar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter omgående övervakningen av sjukdomar – som afrikansk svinpest och CWD – bland vilda djur. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet från övergångsregeringen.

– Vi har inte fått information om detta tidigare, men nu för vi en nära dialog med Näringsdepartementet, berörda myndigheter och andra samarbetspartners. Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra. Vi hoppas att detta får en skyndsam lösning, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA i ett pressmeddelande.

Inga öronmärkta medel
Sedan många år tillbaka har SVA fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakningen (4 miljoner kronor år 2018), men i årets regleringsbrev från övergångsregeringen finns inte det uppdraget med. Det innebär att merparten av all viltsjukdomsövervakning nu avbryts hos myndigheten.
– Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion.
SVA kommer inte att ta prover eller genomföra analyser på vilda djur. Möjligheterna är nu begränsade för övervakning av sjukdomar som till exempel fågelinfluensa och avmagringssjuka (CWD), afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot.
Även SVA:s övervakning av zoonoser – bland annat dvärgbandmask hos rävar och vargar, rabies hos fladdermöss och salmonella hos småfåglar – kan komma att påverkas.

Tappar kontakten med jägare
SVA är det enda laboratoriet i Sverige som har samlad kompetens och verksamhet för en nationell viltsjukdomsövervakning. Denna kompetens har byggts upp sedan slutet av 1940-talet.
– Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänheten som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete, säger Erik Ågren.