Foto: Shutterstock Enligt länsstyrelsen går det inte att beräkna hur stor eller liten björnpopulationen i Uppsala län är.

Ingen björnjakt i Uppsala län

Inte heller i år kommer länsstyrelsen i Uppsala län att besluta om licensjakt på björn, eftersom resultatet av spillningsinventeringen i höstas blev så magert.

Unden björnspillningsinventeringen i höstas – som genomfördes i länen Dalarna, Gävleborg och Värmland – samlades även prov in i Uppsala, Stockholms, Västmanlands och Örebro län.

I Uppsala län resulterade det i sex spillningsprov. Men endast två av dem bekräftades genom dna-analys vara björnspillningar.

– Det är ett för litet underlag för att kunna beräkna en population för länet. Därför gör länsstyrelsen bedömningen att länet inte har en tillräckligt stor björnstam för att besluta om jakt, säger Jonas Bergman, enhetschef på Naturvårdsenheten, i ett pressmeddelande.

Får besluta om jakt

Naturvårdsverket har i år delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på björn till de tolv länsstyrelserna i mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet.

Hittills har de meddelat att tilldelningen blir 81 björnar i Västerbotten och 85 björnar i Västernorrland.