Extremvädret ger både inställd och försenad jakt. Bockjakten är helt inställd och älgjakten startar troligen först i november för ett jaktlag utanför Norrtälje.
Foto: Shutterstock.com Extremvädret ger både inställd och försenad jakt. Bockjakten är helt inställd och älgjakten startar troligen först i november för ett jaktlag utanför Norrtälje.

Ingen bockjakt utanför Norrtälje

Jaktlaget på Vätö utanför Norrtälje slopar helt bockjakten och börjar troligen jaga älg först i november.

I morgon börjar bockjakten. Men de 22 jägarna som har jakt på 890 hektar på Vätö kommer inte att gå ut på smygjakt eller sätta sig på pass i väntan på en fin bock.
– Mitt jaktlag ställer in bockjakten i år. Vi kan inte jaga de som mår dåligt, säger Patrik Endres, jaktledare på Vätö, till Norrtelje Tidning.
Visserligen finns det ganska många rådjur på marken. Men rekordvärmen och torkan gör att viltets bete är för dåligt. Höskörden behöver gå till boskapen i området, så jägarna kommer inte stödutfodra viltet. 

Magra vildsvin fällda
De magra vildsvin som fällts hittills sommar visar att även resten av klövviltet påverkats av extremvädret.
Det påverkar även älgjakten som skulle ha startat den 8 oktober.
– Vi flyttar antagligen på älgjakten till november i år. Älgarna måste också få återhämta sig. Det finns förstås lokala avvikelser men bär, ris och sly, som är viktig föda under hösten för många vilt har redan torkat bort, säger Patrik Endres till Norrtelje Tidning.

Sämre älgstam även på längre sikt
Risken finns att torkan kommer att ge effekter på viltstammarna även på längre sikt.
– En effekt kan vara att det blir sämre med älgkalvar nästa år då korna är i för dålig kondition under kommande brunst, så det gäller att alla tänker sig för vid jakten, kommenterar jaktledaren Patrik Endres.
För Stockholms län gäller en rekommendation från länsstyrelsen att inte ha löshundsjakt och jaktträning med hundar i augusti, tills det innebär mindre påfrestningar för viltet.