FOTO: STATENS NATUROPPSYN/MILJÖDIREKTORATET Det är dyrt och komplicerat att söva och förflytta renar från fjällområden med ren och forsla dem till andra ställen.

Ingen flytt av sövda problemvargar i år

Genetetiskt viktiga vargar, som till exempel stör rennäringen, kommer inte att sövas och flyttas i vinter. Det beskedet kommer från Naturvårdsverket som nu överlåter beslutsansvaret till länsstyrelserna.

Vintertid har Naturvårdsverket tidigare beslutat om att genetiskt viktiga vargar som stör rennäringen kan sövas och flyttas till andra platser.

Lämnat besked

Men i vinter har myndigheten lämnat besked om att man inte kommer att initiera några vargflyttar, rapporterar P4 Jämtland.

I stället blir det upp till respektive länsstyrelse att bestämma om hur genetiskt viktiga problemvargar ska hanteras.

Över 450 vargar

Orsaken till Naturvårdsverkets helomvändning i frågan är att det i dag finns över 450 vargar i Sverige – långt mer än den beslutade lägstanivån.

Dessutom förökade sig en genetiskt viktig varg i Norge förra året, något som påverkade genetiken i vargstammen på ett positivt vis.