Gråhunden dödades av varg i samband med älgjakt i januari 2020 i Rättviks kommun.
Foto: Privat Gråhunden dödades av varg i samband med älgjakt i januari 2020 i Rättviks kommun.

Ingen jakt på varg i Lobergsreviret

Nej till skyddsjakt i Rättvik trots dödad hund

Ansökan om skyddsjakt på varg i Lobergsreviret i Rättsviks kommun avslås av länsstyrelsen i Dalarna. Myndigheten föreslår i stället att jakthundar ska förses med väst och att skogsvägarna sökas av innan hundar släpps.

Det var tre älgskötselområden som ansökte om skyddsjakt efter samtliga vargar i Lobergsreviret på grund av att flera hundar attackerats i området.
Det första angreppet i serien skedde den 25 januari 2020 i Blommaberg – då dog hunden av sina skador.
Den 30 september 2021 dokumenterades ytterligare ett vargangrepp på hund vid Björnberget, spillning som ännu inte analyserats påträffades.

Stöd av paragraf 28
Den 9 oktober sköts en varg med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen, dna-analys visade att vargen härrörde från det revirmarkerande paret i Lobergsreviret.
Också den 23 oktober fredades en jakthund med stöd av paragraf 28. Blod påträffades inte och enligt länsstyrelsen skadades sannolikt inte vargen.
I ansökan anförs att vargnärvaron försvårar för jägarna att bedriva en effektiv älgjakt. Sökanden poängterar att skyddsjakt krävs för att älgskötselplanen, som beslutats av länsstyrelsen, ska gå att fullfölja.

Föreslår skyddsvästar
I sin bedömning skriver länsstyrelsen i Dalarna att de rapporterade angreppen har så stor geografisk spridning att det kan röra sig om vargar från mer än ett revir och att skyddsjakt enbart ska riktas mot ”den skadegörande individen”.
Därefter rekommenderar myndigheten förebyggande åtgärder i form av avsökning och spillningssamlande samt skyddsvästar åt hundarna.

För låg risk för skada
Sedan skriver man: ”Även om risken för vargangrepp på hund inom ett revir, enligt Viltskadecenter, inte bedöms som stor så innebär det en viss risk att bedriva löshundsjakt i ett sådant område”.
Därefter tillägger länsstyrelsen att sannolikheten för att en hund ska skadas allvarligt av vargangrepp måste vara större i det aktuella vargreviret än i andra revir för att kriterierna för skyddsjakt ska vara uppfyllda.

Ingen skyddsjakt
Enligt Viltskadecenter ska det röra sig om minst tre angrepp under tolv månader i ett revir med revirmarkerande par eller en ensam varg.
Eller: Minst fyra angrepp under tolv månader i ett revir med en familjegrupp.
Länsstyrelsen bedömer avslutningsvis att ”risken för framtida vargangrepp på hundar inte är högre i det aktuella området än i andra vargrevir” och medger därför inte skyddsjakt i Lobergsreviret.