Länsstyrelserna i södra förvaltningsområdet tycker inte att lodjursstammen är tillräckligt stor för att det ska kunna bli licensjakt nästa år.
Foto: Rostislav Stach / Shutterstock.com Länsstyrelserna i södra förvaltningsområdet tycker inte att lodjursstammen är tillräckligt stor för att det ska kunna bli licensjakt nästa år.

Ingen licensjakt på lo i söder

Länsstyrelserna i södra förvaltningsområdet säger nej till licensjakt på lodjur, eftersom de anser att de finns för få, skriver Land Lantbruk & Skogsland.

Det södra förvaltningsområdet består av Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län. Enligt den senaste inventeringen finns det ungefär 135 lodjur i området. 
Det är för få, anser länsstyrelserna, så de tillåter ingen licensjakt på lodjur nästa år, skriver Land Lantbruk & Skogsland.
De medger att stammen är större än minimigränsen, men tycker ändå att det är för tidigt att utsätta den för jakt.
”Varierande reproduktionsframgång, hög dödlighet hos ungar, trafikolyckor och skyddsjakt efter individer som orsakar stor skada på tamdjur är faktorer som påverkar stammen”, skriver Länsstyrelsen i Kronoberg.
Tidigare har Jägarnas Riksförbund har i en skrivelse till landets samtliga länsstyrelser där de vill ha licensjakt på lodjur, eftersom de anser att stammen blivit stor och orsakar allvarliga skador för djurägare.