Ingen ökad information om rovdjursangrepp

Länsstyrelse avvisar JRF:s begäran

Länsstyrelsen i Västerbotten har inga planer på att aktivt offentliggöra information kring rovdjursangrepp som inträffar i länet. Det skriver länsstyrelsen i ett svar på en hemställan från Jägarnas Riksförbund.

JRF tillskrev 2015 samtliga länsstyrelser i frågan. Förbundet menar att risken för fler och upprepade rovdjursangrepp minskar om djurägare i området snabbt kan få information om vad som hänt, till exempel via SMS-aviseringar.

Sällsynt med angrepp
Länsstyrelsen i Västerbotten menar emellertid i sitt svar att antalet rovdjursangrepp är relativt få, trots länets starka rovdjursstammar, och att nyheter kring rovdjursangrepp ändå får spridning i medierna.
Länsstyrelsen pekar på att det i snitt har angripits åtta får och en hund årligen i Västerbotten de senaste åren. På grund av problemets sällsynta karaktär är det därför mer angeläget att förebygga fortsatta angrepp än att sprida oro bland djurägare. När det gäller så kallade honungsbjörnar säger sig länsstyrelsen ha en dialog med biodlare i länet.