Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att kriteriet ”risk för allvarlig skada” kopplat till Norrsjöreviret inte är uppfyllt i dagsläget.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att kriteriet ”risk för allvarlig skada” kopplat till Norrsjöreviret inte är uppfyllt i dagsläget.

Ingen skyddsjakt i Norrsjöreviret

Även länsstyrelsen i Örebro län avslår ansökan om skyddsjakt på varg i Norrsjöreviret. Man gör samma bedömning som i Dalarnas län, det vill säga att risken för vargangrepp på hundar inte är högre i Norrsjöreviret än i andra vargrevir.

Ansökan om skyddsjakt på en varg i Norrsjöreviret inkom till länsstyrelsen i Örebro län, från Hällefors Jaktskytteklubb och Hällefors Jaktvårdskrets, efter att två jakthundar på kort tid hade dödats av varg norr om Hällefors.
Norrsjöreviret delas mellan länen Örebro, Dalarna och Värmland. Och även till länsstyrelsen i Dalarnas län inkom det en skyddsjaktsansökan. Den fick avslag tidigare i veckan med motiveringen att risken för vargangrepp på hundar inte är högre i Norrsjöreviret än i andra vargrevir.
Länsstyrelsen i Örebro län har kommit fram till detsamma som länsstyrelsen i Dalarnas län, det vill säga att två vargangrepp på jakthundar under den senaste 12-månadersperioden inte är skäl nog för skyddsjakt.

Sannolikt vargar i Norrsjöreviret
I sitt beslut skriver länsstyrelsen i Örebro län att de båda vargangreppen med stor sannolikhet har orsakats av vargar från reviret Norrsjön:
”Dna-analys av insamlad spillning vid platsen för det första angreppet visade den revirmarkerande hanen i Norrsjöreviret. Gps-positioner från den revirmarkerande hanen visade att han natten innan det andra angreppet på hund var i närheten av platsen för det angreppet. Dna från saliv kan inte användas för bestämning av vargangrepp på hund. Det gör att vi inte kan säkerställa skadegörande individ ytterligare.”
Vargarnas beteende i samband med de båda angreppen på jakthundar gör att de inte betraktas som särskilt oskygga gentemot människor och djur, då de har avvikit från platsen när människor har anlänt. Och med ledning av de aktuella riktlinjerna bedömer därför länsstyrelsen att kriteriet ”risk för allvarlig skada” kopplat till Norrsjöreviret inte är uppfyllt i dagsläget.

Föreslår andra lösningar
Länsstyrelsen föreslår i stället andra lösningar. Som att jägare ska spåra av vägar runt såten innan hunden släpps, upprätta lokala nätverk för att underrätta varandra om färska vargobservationer, försäkra sig om att hunden inte söker upp vargar och att använda godkända skyddsvästar.
”Ingen av dessa åtgärder är 100 procent säker och metoderna är svåra att utvärdera, men det är dessa åtgärder som länsstyrelsen kan rekommendera som annan lämplig lösning i de fall där risken för allvarlig skada inte bedöms vara högre än i ett genomsnittligt vargrevir”, skriver länsstyrelsen i beslutet.