Trots att två jakthundar har dödats av varg har länsstyrelsen i Gävleborg avslagit ansökan om skyddsjakt.
Foto: Hans Notsten/Mostphotos Trots att två jakthundar har dödats av varg har länsstyrelsen i Gävleborg avslagit ansökan om skyddsjakt.

Ingen skyddsjakt på Ryssjövargar

Länsstyrelsen i Gävleborg har nu avslagit samtliga ansökningar om skyddsjakt på varg i Ryssjöreviret. Anledningen är att det inte har gått att fastställa vilken eller vilka individer som på kort tid har dödat två jakthundar.

I mitten av november dödades en gråhund av varg när den skällde ståndskall på älg i Ryssjöreviret. Och i början av december dödades en jämthund av varg, också det under älgjakt i samma område.
På grund av dessa händelser har olika parter, bland annat flera älgskötselområden, ansökt om skyddsjakt på varg i reviret.
Samtliga ansökningar har nu avslagits av länsstyrelsen i Gävleborg.

Flera individer inblandade
Motiveringen är att länsstyrelsen vet att det i det aktuella reviret finns minst fem vargar och att det med all sannolikhet har varit flera individer med vid de angrepp som har ägt rum. Vilka vargar har dock inte gått att fastställa.
”Att bevilja skyddsjakt på ett helt revir skulle innebära att skyddsjakten blir populationsreglerande, vilket inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.
Trots att två hundar har dödats på kort tid anser inte myndigheten att det i nuläget är möjligt att definiera vargarna i Ryssjöreviret som mer skadebenägna än genomsnittet.

Rekommenderar skyddsväst
Åtgärden som rekommenderas är densamma som tidigare, det vill säga att använda skyddsväst på jakthundar. Länsstyrelsen kommer att under en begränsad period ersätta hela kostnaden, upp till 5 000 kronor, till de hundägare som har jakträtt inom Ryssjöreviret.