Det verkar inte bli licensjakt på varg i vinter, trots att dåvarande miljöminster Andreas Carlgren "räknade med" att den skulle återupptas 2013 efter att ha varit stoppad under förra jaktsäsongen.
Foto: belizar / Shutterstock.com Det verkar inte bli licensjakt på varg i vinter, trots att dåvarande miljöminster Andreas Carlgren "räknade med" att den skulle återupptas 2013 efter att ha varit stoppad under förra jaktsäsongen.

Ingen vargjakt i vinter

Regeringen har tidigare tagit ett beslut att tillfälligt stoppa licensjakt på varg, efter Sverige fått stark kritik från EU. Då talades det om att jakten skulle återupptas 2013. 
Nu bedömer Naturvårdsverket att det inte går att ha licensjakt på varg i vinter. 

Under 2010 och 2011 genomfördes licensjakt på varg, då totalt 47 vargar fälldes. Sverige fick därefter stark kritik från EU. För att inte riskera att hamna i EU-domstolen tog regeringen beslut att stoppa licensjakt på varg 2012. Samtidigt sade dåvarande miljöminister Andreas Carlgren att man räknade med att återuppta licensjakt på varg 2013.
Nu menar Naturvårdsverket att det inte finns möjlighet att ha licensjakt på varg i vinter.
– Om vi återupptog en sådan licensjakt som var 2010 och 2011, då är signalerna väldigt starka från kommissionen att det kan de inte acceptera, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, till Sveriges Radio Ekot.

Andra åtgärder först
EU har ställt krav på Sverige att i stället för jakt ska se till att den genetiska variationen inom vargstammen ska vara högre. Det har gjorts försök med att bland annat flytta vargar och försök att sätta ut valpar från djurparker hos vilda vargfamiljer, men inget har gett resultat.
– Vi har inte lyckats genomför några konkreta åtgärder som visar på en genetisk förstärkning, och då ser vi att då saknas förutsättningar för en sådan licensjakt, som det var de två åren inför nästa år, fortsätter hon.

Utreder om urvalsjakt är möjligt
Olika forskare har däremot fått i uppdrag av Naturvårdsverket att bedöma om det går att utföra så kallad urvalsjakt, och jaga vargar i revir där inavelsgraden är särskilt hög.
– I sådana fall skulle någon form av väldigt selektiv jakt som är riktade mot kanske revir där det är väldigt hög inavelsgrad. Men det vet vi inte ännu, utan vi vill låta experterna få uttala sig först, säger Ruona Burman till Sveriges Radio Ekot.