Uttalandet från miljödepartementet om att börja utreda vargstammen innan det kan bli vargjakt väcker starka reaktioner.
Foto: Peter Wintergren Uttalandet från miljödepartementet om att börja utreda vargstammen innan det kan bli vargjakt väcker starka reaktioner.

Ingen vargjakt i vinter

Om miljödepartementets tjänstemän får bestämma blir det ingen vargjakt i vinter för att dämpa vargstammens tillväxt. Först behövs en till utredning. Uttalandet väcker hård kritik från Jägarnas Riksförbund.

I december 2007 föreslog den statliga rovdjursutredningen att vargstammen inte ska få växa mer än till 200 individer innan jakt ska tillåtas för att frysa stammen i några år. 
Siffran 200 är riksdagens etappmål och mycket tyder på att det redan är nått och passerat med god marginal.
Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare på miljödepartementet, hävdar att målet inte alls är nått och att det inte kommer att bli aktuellt med vargjakt i vinter.
– Det är inte aktuellt med vargjakt i vinter eftersom etappmålet inte är uppnått och vi därefter ska göra en noggrann utredning om vargstammens livskraftighet, säger Åsa-Britt Karlsson till SVT Rapport.
”Skrämmande och konstigt”
Uttalandet möter stark kritik från JRF, Jägarnas Riksförbund.
– Det är ett konstigt uttalande, tycker förbundets ordförande Conny Sandström.
– Det är skrämmande och visar hur viktigt det är med aktuella uppgifter om den svenska vargstammens storlek. Som det är nu är siffrorna ett och ett halvt år gamla och då ser det ju helt annorlunda ut. Men med de föryngringar som skett och nästkommande generation är det ingen som helst tvekan om att etappmålet är nått och passerat, kommenterar Conny Sandström.
Förbrukar förtroendet
– Det här förbrukar i allra högsta grad det förtroende vi har för våra politiker. Att inte ens lyssna på sin egen utredare Åke Pettersson är riktigt illa, säger Conny Sandström.
Kjell Dahlin, JRF-konsulent i mellanregionen, det vargtätaste området i Sverige, är också upprörd över uttalandet från miljödepartementet.
– Jag håller inte med Åsa-Britt Karlsson. Inom Jägarnas Riksförbund är vi av den uppfattningen att etappmålet är uppnått med råge. Efter ytterligare föryngringar i vår kommer det bli ett skrämmande scenario, befarar Kjell Dahlin.
Han utgår från att uttalandet från departementet bygger på forskarnas siffror, som i sin tur grundar sig på gamla siffror.
– Att uttala sig som Åsa-Britt Karlsson gjort tyder bara på en väldigt stor okunnighet. Men hon lyssnar väl för mycket på så kallade experter, kommenterar Kjell Dahlin.